πάμε μπροστά

Τετάρτη

21

Οκτώβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγητική έκθεση για τη διαμόρφωση των τροφείων παιδικών σταθμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Μεγάλα θέματα δήμου, Παιδικών Σταθμών Τροφεία, Πολυκοινωνικό

Παιδικοί Σταθμοί - Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης

Πρόσθετη Εισήγηση 2/10/2015 για το θέμα 33 του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Νομικού Προσώπου «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξανδρούπολης σήμερα λειτουργούν με 607 παιδιά εκ των οποίων τα 305 είναι με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Δεχθήκαμε περίπου 800 αιτήσεις για τη σχολική περίοδο 2015-2016, οι 119 ήταν αιτήσεις γονέων που εξαιρούνταν από το ΕΣΠΑ (μόνιμοι υπάλληλοι και πολίτες με εισόδημα πάνω από 27.000€), 213 γονείς (απ’ αυτούς που υπέβαλαν αίτηση εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας) ενώ είχαν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αδιαφόρησαν, γιατί μέχρι τώρα δεν κατέβαλαν τροφεία ή ήταν πολύ χαμηλά.

Εξαιρέσαμε εντελώς από την καταβολή τροφείων:

  1. 15 πολύτεκνες οικογένειες που δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ (οικογένειες με 4 έως 8 παιδιά)
  2. 10 οικογένειες με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας
  3. Άλλα κοινωνικά προβλήματα που εξετάζει η Κοινωνική Υπηρεσία του Ν.Π.

Τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν στους  του Δήμου μας μέχρι τώρα με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ήταν το 2011-2012 νήπια 128,  το 2012-2013 νήπια 168, το 2013- 2014 νήπια 250, το 2014-2015 νήπια 320 και το 2015-2016 νήπια 305.

Με τον προγραμματισμό προσλήψεων το Νομικό Πρόσωπο (σ.σ. Ν.Π. – Πολυκοινωνικό) ζήτησε και πήρε έγκριση για πρόσληψη άλλων 15 ατόμων Ορισμένου Χρόνου μέσω ΕΣΠΑ, (έχουμε ήδη 6 προσλήψεις), υπολόγιζε να εξυπηρετήσει όλα τα παιδιά του Δήμου περίπου 800.

Αναγκαζόμαστε όμως τώρα να προκηρύξουμε μόνο τις 8 θέσεις γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει 213X2.400C = 511.000€, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αν οι γονείς που δικαιούνταν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ υπέβαλαν αίτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ν.Π. τα έξοδα του κάθε παιδιού κατά μέσο όρο είναι 352,00 € μηνιαίως, εξαιρουμένης της συντήρησης των κτιρίων των έντεκα (11) Παιδικών Σταθμών που μπορούν να φιλοξενήσουν τα 800 νήπια.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κάθε παιδί καταβάλλει 218€ το μήνα.

Οι Ιδιωτικοί Παιδικοί Σταθμοί έχουν τροφεία περίπου 300€ το μήνα.

Στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς το κάθε παιδί κοστίζει πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο των εξόδων των παιδιών της πόλης, γιατί είναι λίγα τα φιλοξενούμενα παιδιά και πολλά τα λειτουργικά έξοδα.

Παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες από την φετινή σχολική χρονιά 2015-2016 λειτουργούμε και νέο Παιδικό Σταθμό στον Απαλό και φιλοξενούνται 26 νήπια.

Τα ετήσια έσοδα των Π.Σ. απ’ όλες τις πηγές ανέρχονται περίπου στις 900.000€. Τα έξοδα είναι 1.980.000€ περίπου. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος επιχορηγεί τους Π.Σ. με 1.080.000€ δηλαδή, τα παιδιά που είναι με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ τα επιχορηγεί με 134€ μηνιαίως και τα υπόλοιπα από 332€ έως 232€ ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.

Συνημμένα παραθέτουμε πίνακα με αριθμό παιδιών ανά κατηγορία εκτός ΕΣΠΑ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 87/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ»

Παιδιά Μηνιαία Τροφεία Μηνιαία Συνολικά Έσοδα Πολυκοινωνικού
5 120 € 600 €
74 90 € 6.660 €
68 80 € 5.440 €
27 70 € 1.890 €
27 60 € 1.620 €
15 50 € 750 €
1 45 € 45 €
1 40 € 40 €
9 35 € 315 €
2 25 € 50 €
2 30 € 60 €
7 20 € 140 €
ΣΥΝΟΛΟ 238 17.610 €

Εκατόν τέσσερα (104) από τα παιδιά που πληρώνουν τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δηλαδή όσα πληρώνουν τροφεία από 70 ευρώ και κάτω και δέκα τρία (13) παιδιά από αυτά που πληρώνουν 80 ευρώ.

Σύνολο έχουμε εγγεγραμμένα στους Π.Σ. 607 παιδιά.

Από αυτά στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ συμμετέχουν 305 παιδιά.

Υπολογίσαμε τα μηνιαία τροφεία 238 παιδιών που δεν συμμετέχουν στο ΕΣΠΑ.

Μας λείπουν οι φορολογικές δηλώσεις 34 παιδιών.

Εξαιρούνται από τα τροφεία (κοινωνικά κριτήρια) 30 παιδιά.

Παραθέτουμε ενδεικτικά πίνακες τροφείων παρελθόντων ετών:

Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου 60/2004/28-05-2004

Έτος 2004
Εισόδημα Τροφεία
0-9.000 € 10 €
9.001 – 12.000 € 23 €
12.001 – 16.000 € 28 €
16.001 – 20.000 € 35 €
20.001 – 25.000 € 42 €
25.001 – 30.000 € 55 €
Άνω των 30.001 € 65 €

Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου 47/2005/21-04-2005

Έτος 2005
Εισόδημα Τροφεία
0 – 16.000 € 30 €
16.001 – 28.000 € 40 €
28.001 € και άνω 60 €

Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου 15/2011

Έτος 2011
Εισόδημα Τροφεία
Έως 16.000 € 50 €
16.001 – 28.000 € 80 €
28.001 και άνω 100 €

Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου 45/2012/06-04-2012

Έτος 2012
Εισόδημα Τροφεία
Έως 5.000 € 10 €
5.001 – 7.000 € 20 €
7.001 – 10.000 € 30 €
10.001 – 13.000 € 40 €
13.001 – 16.000 € 50 €
16.001 – 19.000 € 60 €
19.001 – 22.000 € 70 €
22.001 – 25.000 € 80 €
25.001 – 28.000 € 90 €
28.001 – 31.000 € 100 €
31.001 – 35.000 € 120 €
35.001 – 40.000 € 130 €
40.001 € και άνω 150 €

Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου 76/2012/21-08-2012

 Έτος 2012
Εισόδημα Τροφεία
 0 – 10.000 € 0 €
10.001 – 12.000 € 10 €
12.001 – 15.000 € 15 €
15.001 – 20.000 € 25 €
20.001 – 25.000 € 35 €
25.001 – 30.000 € 40 €
30.001 – 40.000 € 45 €
40.001 – 45.000 € 50 €
45.001 – 50.000  € 60 €
50.001 – 60.000 € 80 €
60.001 και άνω 100 €

Απόφαση Διοικ. Συμβουλίου 87/2015

Έτος 2015 
Εισόδημα Τροφεία
0 – 5.000 € 20  €
5.001 – 10.000 € 35  €
10.001 – 12.000 € 40  €
12.001 – 15.000 € 50  €
15.001 – 20.000 € 60  €
20.001 – 25.000 € 70  €
25.001 – 30.000 € 80  €
30.001 – 60.000 € 90  €
60.001 € και άνω 120  €

Για ειδικές κατηγορίες πολιτών έχει προβλεφθεί ότι τα τροφεία θα είναι περικομμένα κατά το ήμισυ. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει:

  1. Για τα παιδιά των πολυτέκνων (μόνο αν έχουν εισόδημα κάτω από 35.000 €).
  2. Για τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
  3. Για τα παιδιά των στρατευμένων.
  4. Για τα παιδιά των άπορων φοιτητών, (νοείται ο μη εργαζόμενος).

Η φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς είναι δωρεάν:

  1. Για τα ορφανά παιδιά από δύο γονείς.
  2. Για τα παιδιά πολυτέκνων που είναι ορφανά από έναν γονέα.

===================

Κατεβάστε την παραπάνω εισήγηση σε PDF, όπως μοιράστηκε ηλεκτρονικά στους δημοτικούς συμβούλους.