πάμε μπροστά

Πέμπτη

26

Νοέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και εισηγήσεις Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ./Α.Μ.Θ. τη Δευτέρα 30/11/2015 στις 09:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Εισηγήσεις, ΠΕΔ-ΑΜΘ, Πρόσκληση ΔΣ

Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη» και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ/ΑΜΘ), κ. Παύλο Μιχαηλίδη για την κοινοποίηση της πρόσκλησης και των εισηγήσεων του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΑΜΘ την 30/11/2015 στην Κομοτηνή.

================

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς:

  1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ/ ΑΜΘ
  2. κ.κ. Δημάρχους Περιφέρειας ΑΜΘ (πλην των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ/ΑΜΘ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ. σας καλεί σε συνεδρίαση στις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 09.30, στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., στην Κομοτηνή, Δ/νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 (3ος Όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α’), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΠΕΔ/ΑΜΘ οικονομικού έτους 2016. Εισηγητής: Δ. Συμεωνίδης.
  2. Μεταφορά ποσού 130.000 € στον λογαριασμό μισθοδοσίας της ΠΕΔ ΑΜΘ. Εισηγητής: Δ. Συμεωνίδης.
  3. Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου Β’ Τριμήνου 2015 και Γ Τριμήνου 2015. Εισηγητής: Δ. Συμεωνίδης.
  4. Έγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης για τη στήριξη του Δήμου Κομοτηνής στην έρευνα και τη συλλογή στοιχείων, στην σύνταξη ολοκληρωμένων σχεδίων και στην υποβολή συγχρηματοδοτούμενων έργων. Εισηγητής : Γ. Πετρίδης – Δήμαρχος Κομοτηνής.
  5. Ενημέρωση επί της διαδικασίας διαμόρφωσης συντονισμένης γνώμης για το ΠΠΧΣΑΑ – Β1 στάδιο. Εισηγητής: Ε. Λαμπάκης – Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ.
  6. Ενημέρωση επί της μελέτης εξειδίκευσης της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της
πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού”. Εισηγητής: Ε. Λαμπάκης – Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΑΜΘ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

================