πάμε μπροστά

Τετάρτη

2

Δεκέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης [Δελτίο Τύπου & Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτική Κοινότητα Αλεξ/πολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διαύγεια, Κοινότητες

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης (25/11/2015)

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης (25/11/2015)

Αναρτούμε το πλήρες κείμενο του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης (όπως ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας της 13/7/2015 και αναρτήθηκε στο Διαύγεια για να υπογραφεί στις 25/11/2015), παράλληλα με το δελτίο τύπου του Γραφείου Τύπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης της 26/11/2015. Ευχαριστούμε την κ. Βρετοπούλου για τη συνεργασία και την πληροφόρηση που μας παρείχε ανταποκρινόμενη σε αίτημά μας.

Το κείμενο εκ πρώτης αναγνώσεως φαντάζει γενικόλογο, αναφέρεται σε “κοινές δράσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος των δύο περιοχών“, αλληλοπληροφόρηση και “κοινές αποστολές σε Εκθέσεις και Εκδηλώσεις συναφείς με την ανάδειξη των δυο περιοχών“.

Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις των συμβούλων της παράταξης “Δήμος και Δημότες” που όμως δε συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο (“προτείνουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας να στοχεύει σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων των δύο Δήμων με στόχο την τουριστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην από κοινού προώθηση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, στην ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης, ανταλλαγή εκδηλώσεων και στην εν γένει προβολή, προώθηση και δημοσιότητα των δύο τόπων ως κοινών τουριστικών προορισμών. Ακόμη ανέφεραν ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα μπορούσε να αφορά την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία π.χ. με τριετή διάρκεια”)

Απόντες οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, κατέθεσαν επιστολή στην οποία ανέφεραν ότι “το πρωτόκολλο έρχεται σε μια ιδιαίτερα κακή χρονική περίοδο και ως εκ τούτου δεν αποτελεί προτεραιότητα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή“…

Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, τις κοινές δράσεις και το κατά πόσον θα υιοθετηθούν προτάσεις της αντιπολίτευσης για το καλό των δύο δήμων και των κατοίκων τους. Ελπίζουμε να μην περιοριστούν στην κοινή συμμετοχή σε εκθέσεις αλλά να είναι πιο ουσιαστικές και πρακτικές…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κα Όλγα Βρετοπούλου και το Σύλλογο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννη Γλήνια.

Μέσω του Συμφώνου οι δύο πλευρές δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση και συμφωνία για συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού και του Πολιτισμού με κύριο σκοπό την πραγματοποίηση κοινών δράσεων για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Σαμοθράκης και της Αλεξανδρούπολης.

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης (25/11/2015)

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης (25/11/2015)

Η συζήτηση όπως περιγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης στο Διαύγεια

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Βρετοπούλου Όλγα, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Σύλλογο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης», ως εισηγήτρια του θέματος, λέγει τα παρακάτω:

“Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,

θεωρώντας, στις δύσκολες εποχές που βιώνει η πατρίδα μας, ότι η συνεργασία όλων των φορέων είναι επιβεβλημένη και πιστεύοντας ακράδαντα ότι με το νησί της Σαμοθράκης μας ενώνουν ισχυροί δεσμοί, θα πρέπει να βρεθούν παράμετροι συνεργασίας κι επικοινωνίας για την επίτευξη κάποιων αναπτυξιακών στόχων.

Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των δύο όμορων Δήμων και με τη στήριξη του Δήμου μας, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκθέσεις και συνέδρια αλλά και να υλοποιηθούν προγράμματα δράσης με στόχο την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού των δύο περιοχών παράλληλα με τα τοπικά τους προϊόντα καθώς και την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να αναπτύξει ο τόπος μας.

Επίσης, αν και έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη τα προβλήματα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας με το νησί της Σαμοθράκης, είναι ανάγκη να απαιτηθούν περισσότερα δρομολόγια, όπως υπήρχαν παλαιότερα, αλλά και να δουλέψουμε ώστε να πραγματοποιηθεί το πάγιο αίτημα τόσο της Αλεξ/πολης όσο και της Σαμοθράκης για σύνδεση με το νησί της Ίμβρου.

Ακόμη, θα ήταν πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί επίσκεψη των μελών της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξ/πολης στη Σαμοθράκη, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επαφές με το Σύλλογο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης, καθώς και με άλλους φορείς του νησιού, για περαιτέρω συνεργασία.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, εισηγούμαι τη λήψη απόφασης υπογραφής του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο οποίο αναφέρονται σκοπός, δράσεις, υποχρεώσεις των δύο μερών”.

Στο σημείο αυτό οι Σύμβουλοι κ.κ. Καράμπελα Αριάδνη και Μπαϊράμογλου Νεζατί ως εκπρόσωποι της Δημοτικής Παράταξης «Δήμος και Δημότες» κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις, στις οποίες, μεταξύ άλλων, προτείνουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας να στοχεύει σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών και πολιτιστικών πόρων των δύο Δήμων με στόχο την τουριστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην από κοινού προώθηση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, στην ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης, ανταλλαγή εκδηλώσεων και στην εν γένει προβολή, προώθηση και δημοσιότητα των δύο τόπων ως κοινών τουριστικών προορισμών. Ακόμη ανέφεραν ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα μπορούσε να αφορά την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία π.χ. με τριετή διάρκεια.

Επίσης, οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης κ.κ. Βλισίδου Εύα και Τρέλλης Αποστόλης , με επιστολή τους δηλώνουν ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Σύλλογο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης έρχεται σε μια ιδιαίτερα κακή χρονική περίοδο και ως εκ τούτου, κατά τη γνώμη τους, δεν αποτελεί προτεραιότητα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή.

Το κείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μεταξύ του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Γλήνια και της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την Πρόεδρο της κ. Όλγα Βρετοπούλου, δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση και συμφωνία για συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού και ανάδειξης των δύο περιοχών.

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο της πραγματοποίησης κοινών δράσεων για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Σαμοθράκης και της Αλεξανδρούπολης.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η συνεργασία εκτείνεται αρχικά στα εξής πεδία:

2.1. Κοινές Δράσεις:

  • Συμμετοχή των εκπροσώπων των δυο φορέων με κοινές αποστολές σε Εκθέσεις και Εκδηλώσεις συναφείς με την ανάδειξη των δυο περιοχών.
  • Ο Σύλλογος Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Σαμοθράκης και η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνουν με το παρόν την υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται για το σχεδιασμό οποιονδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες τους έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα της έγκαιρης πληροφόρησης των μελών-δημοτών.

Για την καλύτερη οργάνωση όλων των ανωτέρων κοινών δραστηριοτήτων ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης και η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης θα ορίζουν κατά περίπτωση τους εκπροσώπους τους.

Το  παρόν  Μνημόνιο  Συνεργασίας,  συνεταχθη  και  υπογράφηκε σε δύο  (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα.

Για το Σύλλογο Επαγγελματιών & Βιοτεχνών
Σαμοθράκης
Για τη Δημοτική Κοινότητα
Αλεξανδρούπολης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΗΝΙΑΣ ΟΛΓΑ ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

=================

ΑΔΑ: 7Φ19ΩΨΟ-86Μ – Ημερομηνία ανάρτησης 12/08/2015 – Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Σύλλογο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαμοθράκης