πάμε μπροστά

Τετάρτη

2

Δεκέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης την Πέμπτη 3/12/2015 στις 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικές Επιχειρήσεις, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Τρωάδος (γήπεδο Φώτης Κοσμάς)
Ταχ. Κώδικας: 68100
Τηλέφωνα: 2555-35-0082
Αριθ. Fax: 2555023411
e-mail: sxolb@alexpolis.gr

Αλεξ/πολη:27/11/2015
Αρ.Πρωτ:181

ΠΡΟΣ: Τα  μέλη του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Δήμου Αλεξ/πολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση, που θα γίνει την  Πέμπτη  3 Δεκεμβρίου   2015   και ώρα 12:00 π.μ., στο χώρο του ΚΕ.ΠΑ.Κ.Υ. Αλεξ/πολης (σ.σ. Πολυκοινωνικό), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή επιχορήγησης Δ΄ Δόση 2015 και κατανομή αυτής στις σχολικές μονάδες, για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
  2. Υπολογισμός Α΄ Δόσης μισθώματος κυλικείων για το σχολικό έτος 2015-2016.
  3. Εξέταση αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του 2ου Γ.ΕΛ. Αλεξ/πολης, όσον αφορά τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών, στον υπολογισμό του μισθώματος του κυλικείου.
  4. Εξέταση αίτησης της εταιρείας,  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ Μ. Ε.Π.Ε., για παραχώρηση αίθουσας του 3ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης, για διεξαγωγή εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα.
  5. Μετεγκατάσταση σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας – Παραχώρηση αιθουσών 4ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης.
  6. Ανανέωση συνδρομής με τα Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΑΦΟΣ, που αφορά το Πρόγραμμα «Smanagement Plus».

(Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλώ να ενημερώσετε άμεσα τη γραμματεία του Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος

Μπίκος  Χρήστος