πάμε μπροστά

Τετάρτη

16

Δεκέμβριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δελτία Τύπου, Διαχείριση Απορριμμάτων, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικολογικής Εταιρείας Έβρου

Οικολογική Εταιρεία Έβρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για την διαχείριση των αποβλήτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανήρτησε πρόσφατα το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προς διαβούλευση. Στα πλαίσια της προ πολλού εκφρασμένης διάθεσης  μας να συμβάλλουμε σε ένα δημόσιο εποικοδομητικό και καλόπιστο  διάλογο, καταθέτουμε τις παρακάτω ερωτήσεις  και προτάσεις μας. Στόχος μας είναι η  κατά το δυνατόν βελτίωση του σχεδίου αυτού. Με τις προτάσεις μας αποσκοπούμε  να συνδράμουμε  για να επιτύχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης το μέγιστο οικονομικό κοινωνικό περιβαλλοντικό  και συλλογικό όφελος. Αυτή τη βασική αρχή καταθέσαμε και στην ημερίδα της 26-2-2014 για την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή  του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Οκτώβρης 2015) (πηγή: alexpolis.gr)

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Οκτώβρης 2015) (πηγή: alexpolis.gr)

Οι ερωτήσεις μας προκειμένου να διευκρινισθούν ορισμένα  ασαφή ίσως σημεία του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των αποβλήτων που αναρτήθηκε, έχουν ως εξής.

α) Στις σελίδες 22-23 του Σχεδίου αναφέρεται ο όρος Περιβαλλοντικό Πάρκο. Ο όρος αυτός δεν υπάρχει στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2015) ούτε στον συνοπτικό οδηγό για τα τοπικά δημοτικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης που συνοδεύει ως παράρτημα τον ΕΣΔΑ. Ποιες δράσεις εξυπηρετεί το Περιβαλλοντικό πάρκο; (πέραν αυτών που  ορίζονται μέσα στα Πράσινα σημεία ή στην έκταση στην οποία θα λειτουργήσει η Ολοκληρωμένη η Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΕΔΑ- ΑΕΔΑ);

β) Στις ίδιες σελίδες του Σχεδίου αναφέρεται ότι τα σύμμεικτα – που καταλαμβάνουν στην πρώτη φάση (2015-2017) το 90% των απορριμμάτων της αποκομιδής – θα οδηγούνται στο Περιβαλλοντικό πάρκο. Για ποιους λόγους;

γ) Ποια θα είναι η επεξεργασία – διαχείριση των σύμμεικτων, και σε ποιο χώρο;

δ) Στο κεφάλαιο 3 παρ.4  του Σχεδίου  καταγράφεται ο προτεινόμενος ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Όμως στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται  μόνο η δημιουργία των πράσινων σημείων, η οικιακή κομποσταποίηση και η αποκομιδή των αποβλήτων. Δεν αναφέρεται η διαχείριση των μεταφερόμενων αποβλήτων (οργανικά, χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί) που είναι ανακυκλώσιμα-αξιοποιήσιμα σε ποσοστό 88,6% σύμφωνα με το Σχέδιο. Πόσο ολοκληρωμένος μπορεί να είναι αυτός ο προτεινόμενος σχεδιασμός που δεν συμπεριλαμβάνει την κομποστοποίηση;

ε) Που θα κομποστοποιούνται τα οργανικά και τα πράσινα απορρίμματα;

Οι προτάσεις μας για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης ώστε τελικά να εφαρμοσθεί αυτό ως Σχέδιο αποκεντρωμένης και ολοκληρωμένης διαχείρισης έχουν ως εξής.

 1. Στον χώρο που προορίζεται από  το Τοπικό Σχέδιο για την Ολοκληρωμένη ή αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων (ΟΕΔΑ – ΑΕΔΑ)  εκτός του ΚΔΑΥ που ήδη υπάρχει, θα πρέπει να λειτουργήσει:
  1. Μονάδα διαχείρισης βιοαποβλήτων για την αερόβια κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων οργανικών στους κάδους, των ξύλων (μετά από λειοτεμαχισμό) και των πράσινων
  2. Για τα σύμμεικτα που συλλέγονται στους  πράσινους κάδους πρέπει να λειτουργήσει:
   • Στεγασμένος χώρος μονάδας μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων και διαχωρισμού των οργανικών
   • Κλειστός κομποστοποιητής για τα οργανικά που διαχωρίστηκαν από τα σύμμεικτα, γιατί το κομπόστ αυτών  είναι επιμολυσμένο και εμπλουτισμένο με χημικές ουσίες
   • Στεγασμένο εργαστήριο για ανάκτηση ανταλλακτικών
  3. ΧΥΤΥ.
 2. Στο Τοπικό Σχέδιο που εκπονήθηκε από τον Δήμο να συμπεριληφθεί ξεχωριστό κεφάλαιο που θα αναφέρεται στην καταγραφή των αναγκαίων μελετών και ΜΠΕ όπως ορίζει η 7η βασική παράμετρος σχεδιασμού από τις 12 του συνοπτικού οδηγού-παραρτήματος του ΕΣΔΑ για τοπικά δημοτικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης. Εξαιρείται βεβαίως η παράγραφος της γεφυροπλάστιγγας όπου αναφέρεται εκπόνηση μελέτης.
 3. Στο Τοπικό Σχέδιο που εκπονήθηκε από τον Δήμο να συμπληρωθεί  ξεχωριστό κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει:
  1. την κοστολόγηση των δράσεων διαχείρισης
  2. την εκτίμηση εσόδων
  3. την πρόβλεψη χρηματοδότησης παγίων και λειτουργικών αναγκών
   Τα παραπάνω προβλέπονται από την 10η βασική παράμετρο σχεδιασμού  που ορίζει  ο συνοπτικός οδηγός – παράρτημα του ΕΣΔΑ 2015 για τα δημοτικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης. Τα σχετικά με την χρηματοδότηση αναφέρονται στην παρ. 3.10 του ΕΣΔΑ για τους οικονομικούς πόρους και τα εργαλεία για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ.
 4. Τα οργανικά (προδιαλεγμένα  βιοαπόβλητα) και τα ανακυκλώσιμα (σύμμεικτα και μη) να κλείνουν τον κύκλο διαχείρισης-διάθεσης στις υποδομές του Δήμου και συγκεκριμένα στον χώρο που ορίσθηκε με το πρόσφατο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης για να λειτουργήσει η ΟΕΔΑ-ΑΕΔΑ.
 5. Επειδή είμαστε στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης – κοινωνικής συμμετοχής προτείνουμε να γίνουν με ευθύνη – πρόσκληση του Δήμου  οι προβλεπόμενες από το ΕΣΔΑ δράσεις κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου π.χ. μέσω ανοικτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολόγια, συνελεύσεις, συγκρότηση ομάδων.
 6. Το Τοπικό Σχέδιο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαλογή προβλέπει  τα διακριτά ρεύματα (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά). Το χρονοδιάγραμμα των έργων για το χαρτί ορίζει ως πέρας για την εγκατάσταση 1100 κίτρινων κάδων τα μέσα του 2017. Για το γυαλί  αντίστοιχα ορίζει το τέλος του 2017. Επειδή η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης των κάδων είναι πολύ λιγότερο χρονοβόρα  έναντι άλλων δράσεων, προτείνουμε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντομευθεί ο χρόνος εγκατάστασης των κάδων, ώστε να μειωθούν σημαντικά  τα σύμμεικτα απόβλητα που μεταφέρονται στο χώρο που ορίζει το Σχέδιο για την ΟΕΔΑ-ΑΕΔΑ.

Αλεξανδρούπολη 3-11-2015
Η Συντονιστική Γραμματεία της ΟΕΕ

====================

Σ.Σ. Το παραπάνω δελτίο τύπου το παραλάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα Τετάρτη 16/12/2015 στις 10:09