πάμε μπροστά

Πέμπτη

14

Ιανουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Δ.Σ. της ΚΕΔΕ την Πέμπτη 14/1/2016 στις 20:30 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Διαχείριση Απορριμμάτων, Μεγάλα θέματα δήμου

Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ)

Αθήνα 8/1/2016
Αριθμ.Πρωτ. 30

Προς: τα μέλη του Διοικητικού & Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Κοινοποίηση: στους προέδρους των ΠΕΔ της χώρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Λεωφ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος) για συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Γεώργιος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

=========================

Ο κ. Τσιρώνης, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος, μιλά στο ΔΣ της ΚΕΔΕ (16/6/2015)

Ο κ. Τσιρώνης, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος, μιλά στο ΔΣ της ΚΕΔΕ (16/6/2015, πηγή: kede.gr)

ΘΕΜΑΤΑ
Ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ της 14ης Ιανουαρίου 2016

 1. Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Ενημέρωση Προέδρου
 3. Γνωμοδότηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Ν. 4071/2012
  Εισηγητές: – κ. Ι. Καραγιάννης, Β’ αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
  – κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση που αφορά την υπαγωγή ή μη της ΚΕΔΕ στις διατάξεις του Ν. 4336/2015
  Εισηγητής: – κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ
 5. Παρουσίαση και συζήτηση επί των εισηγήσεων των μελών του Δ.Σ. που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων
 6. Ορισμός εκπροσώπων
 7. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου
 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Γεώργιος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ

Ιωάννης Μουράτογλου