πάμε μπροστά

Παρασκευή

29

Ιανουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανοικτή σε φορείς και δημότες η υποβολή προτάσεων/απόψεων για τη Β’ Φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Κυκλοφοριακή Μελέτη, Μεγάλα θέματα δήμου, Φωτογραφίες/Γραφικά

Αναρτήθηκε πριν δύο εβδομάδες (την Παρασκευή 15/1/2016) στην ιστοσελίδα του δήμου Αλεξανδρούπολης η ανάλυση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της Β’ Φάσης (Οριστική Πρόταση) της Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης.

Οι προτάσεις των δημοτών και των φορέων της πόλης θα γίνονται δεκτές μέχρι τα μέσα Φλεβάρη από την υπηρεσία (μέχρι στιγμής η συμμετοχή και το ενδιαφέρον για υποβολή προτάσεων είναι πολύ μικρό).

Υφιστάμενο και προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων (Β' Φάση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Υφιστάμενο και προτεινόμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμων (Β’ Φάση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Διαβάστε, ενημερωθείτε, συμμετέχετε στη διαμόρφωση της Αλεξανδρούπολης που θέλουμε. Οι χάρτες και οι εισηγήσεις είναι αναλυτικότατες.

Με αισθητική των '90s η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμο της έναρξης διαβούλευσης της Β' Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης (15/1/2016, alexpolis.gr)

Με αισθητική των ’90s η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμο της έναρξης διαβούλευσης της Β’ Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης (15/1/2016, alexpolis.gr)

Κατεβάστε τα αρχεία της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης

Ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία

Τελική Πρόταση Β' Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης (15/1/2016, alexpolis.gr)

Τελική Πρόταση Β’ Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης – κλικ για μεγέθυνση (15/1/2016, alexpolis.gr)

 • Οι διαθέσιμες νόμιμες θέσεις στάθμευσης (παρά το κράσπεδο) στην κεντρική περιοχή της πόλης (Περιοχή Μελέτης 3) μετρήθηκαν περίπου στις 1.318 – τα σταθμευμένα αυτοκίνητα είναι αρκετά περισσότερα καθώς δεν εφαρμόζονται και δεν αστυνομεύονται οι απαγορεύσεις του ΚΟΚ και τα προβλεπόμενα στο σχετικό τεύχος των ΟΜΟΕ
 • Η μέση διάρκεια στάθμευσης κυμαίνεται από 3,57 ώρες έως 4,34 ώρες
 • Οι σταθμεύσεις με διάρκεια μιάς ώρας αποτελούν το 38% έως 44% του συνόλου των σταθμεύσεων ενώ οι σταθμεύσεις με διάρκεια μέχρι τρεις ώρες αποτελούν το 63% έως το 69% του συνόλου των σταθμεύσεων
 • Μετά τα μεσάνυκτα στον πυρήνα της κεντρικής περιοχής σε 510 νόμιμες θέσεις στάθμευσης υπήρχαν 105 κενές θέσεις
 • Οι μελετητές διαπιστώνουν τη “λειτουργία της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου (παραλιακής οδού) κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως ως χώρου στάθμευσης και λιγότερο ως λεωφόρου εξυπηρέτησης της διερχόμενης κυκλοφορίας, σύμφωνα και με τις κυκλοφοριακές παρατηρήσεις, αποτελεί «φραγμό» για την αξιοποίηση και απόδοση του παραλιακού μετώπου στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης”.
 • Σημεία που προβλημάτισαν τους μελετητές από την υφιστάμενη λειτουργία των οδών του κυρίου οδικού δικτύου της πόλης είναι:
  • Η μονοδρόμηση της οδού Εθν.Αντιστάσεως στο τμήμα Ι. Καβύρη – 14 ης Μαΐου.
  • Η μονοδρόμηση της οδού Α. Παπαναστασίου.
  • Η ανάσχεση της κυκλοφοριακής ροής της Λ. Δημοκρατίας.
  • Η χρησιμοποίηση της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Απολλωνιάδος κυρίως για παρόδια στάθμευση.
  • Οι υψηλές ταχύτητες κυκλοφορίας στην οδό Ηροδότου, στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της οδού Κονδύλη.
  • Οι εμπλοκές ποδηλάτων-οχημάτων στην οδό Ι. Καβύρη.
  • Η άναρχη κίνηση με διάσχιση πεζών παντού στην οδό Άβαντος.
  • Οι αδιαμόρφωτες διατομές στο μεγαλύτερό μήκος των οδών Κονδύλη, Ανδρονίκου και Θράκης. Τα δύο αδιάνοιχτα τμήματα της Ανδρονίκου, αυτό μεταξύ των οδών Καρτάλη και Ικονίου και αυτό στην περιοχή του Άβαντα μέχρι την οδό Ευσταθίου δεν επιτρέπουν τη δημιουργία ενός εσωτερικού δακτυλίου που θα είχε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης.
  • Το μεγάλο εύρος της διατομής της οδού Αγ.Δημητρίου.
  • Οι έντονες αυξομειώσεις του πλάτους του οδοστρώματος, η κακή κατάσταση του οδοστρώματος και τα προβλήματα ορατότητας και εγκάρσιων κλίσεων στο δυτικό κλάδο της Λ. Κων/πόλεως.
 • Οι περιστασιακές καθυστερήσεις και ουρές που παρατηρούνται κατά τις ώρες αιχμής κυρίως στις συμβολές της Λ. Δημοκρατίας με τις οδούς 14ης Μαΐου (άνοδος) και Ι. Καβύρη (κάθοδος) οφείλονται κατά κύριο λόγω της παράνομης ολιγόλεπτης στάσης και στάθμευσης, της ολιγόλεπτης στάσης οχημάτων τροφοδοσίας και της στάσης των λεωφορείων για επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών τους. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι της Λ. Δημοκρατίας τόσο της χειμερινής όσο και της θερινής περιόδου είναι χαμηλότεροι από την κυκλοφοριακή ικανότητα της υφιστάμενης διατομής. Η ημερήσια διακύμανση κυκλοφορίας τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο φαίνεται να είναι ασήμαντα μεταβαλλόμενη ιδιαίτερα δε κατά τη θερινή περίοδο.
 • Με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) για την κεντρική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το σύστημα ακόμη και αν λειτουργούσε με ικανοποιητικό επίπεδο αστυνόμευσης δεν θα ήταν αποτελεσματικό για τους εξής τρεις (3) βασικούς λόγους:
  • Προβλέπει μειωμένο τιμολόγιο στάθμευσης για τους επαγγελματίες της περιοχής, δηλαδή προτρέπει τους επαγγελματίες να φέρουν τα οχήματά τους στο κέντρο και να σταθμεύσουν για πολλές ώρες (κατά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους) στερώντας από τους επισκέπτες του κέντρου τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν για τα ψώνια τους και τη λήψη υπηρεσιών
  • Το εφαρμοζόμενο τιμολόγιο στάθμευσης είναι πολύ χαμηλό και δεν συνάδει με την ένταση της ζήτησης – ένας απλός κανόνας τιμολόγησης που προέκυψε από την πράξη αναφέρει ότι η ωριαία τιμή στάθμευσης θα πρέπει να είναι τέτοια που να υπάρχουν κατά τις ώρες αιχμής της ζήτησης, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε ποσοστό της τάξεως του 10% του σύνολου των προσφερόμενων θέσεων.
  • Δεν προβλέπεται περιορισμός στη διάρκεια στάθμευσης. Η παράμετρος αυτή σε συνδυασμό και με το χαμηλό τιμολόγιο προτρέπει τη στάθμευση μακράς διάρκειας κάτι που για τα δεδομένα της κεντρικής περιοχής της πόλης, δεν συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του συστήματος.
 • Ο σχεδιασμός της Β’ Φάσης αναφέρεται σε τρεις χρονικούς ορίζοντες:
  • Το έτος άμεσης εφαρμογής (2017)
  • Το έτος ενδιάμεσης εφαρμογής (2020) και
  • Το έτος 2023 που αποτελεί την “οροφή” για τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό
 • Βασική υπόθεση του παρόντος κυκλοφοριακού σχεδιασμού είναι ότι μέχρι το έτος 2023, θα έχει γίνει η μεταφορά της σιδηροδρομικής γραμμής στη νέα χάραξη και θα έχει αποδοθεί στο Δήμο ο χώρος που καταλαμβάνει σήμερα η γραμμή κατά μήκος των οδών Άβαντος, Εθν. Αντίστασης και Λ. Κωσταντινουπόλεως. Δημιουργείται, στο χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η γραμμή και οι οδοί εκατέρωθέν της, ένας σημαντικός οδικός σύνδεσμος μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Εθν. Αντίστασης. Ο σύνδεσμος αυτός θα εξυπηρετήσει και τη σύνδεση δύο βασικών αξόνων της πόλης (Λ. Δημοκρατίας – Εθν. Αντίστασης)
Προτεινόμενη διατομή οδού Κωνσταντινουπόλεως μετά την απομάκρυνση της σιδηροδρομικής γραμμής (Β' Φάση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Προτεινόμενη διατομή οδού Κωνσταντινουπόλεως μετά την απομάκρυνση της σιδηροδρομικής γραμμής (Β’ Φάση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

 • Σε γενικές γραμμές το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δύο ημι-δακτυλίων, ενός περιφερειακού και ενός ενδιάμεσου/εσωτερικού, και δύο κατακόρυφων αξόνων, ενός κεντροβαρικά στο δομημένο τμήμα της πόλης και ενός στο ανατολικό τμήμα της πόλης.
  • Ο περιφερειακός ημι-δακτύλιος εξυπηρετεί τη διερχόμενη κυκλοφορία. Αποτελείται από τη μικρή δυτική περιφερειακή (η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή και φτάνει μέχρι την οδό Γιαννούτσου) και μελλοντικά από τη μεγάλη δυτική περιφερειακή και την ανατολική περιφερειακή (εφόσον εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και κατασκευαστούν).
  • Ο ενδιάμεσος ημι-δακτύλιος αναλαμβάνει σημαντικό αριθμό από τις μετακινήσεις που εξυπηρετούνται σήμερα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Αποτελείται από τις οδούς Α. Παπαναστασίου-Θράκης-Ανδρονίκου-Ευσταθίου. Απαιτούνται διανοίξεις στην Ανδρονίκου (μεταξύ Ικονίου και Καρτάλη και Εθν. Αντίστασης και Άβαντος).
  • Ο άξονας βορρά-νότου στο ανατολικό τμήμα της πόλης αποτελείται από την οδό Άβαντος (απαιτείται διάνοιξη της Εθνικής Αντιστάσεως μεταξύ Ανδρονίκου και Ανατολικής Περιφερειακής).
  • ο δεύτερος άξονας βορρά-νότου αποτελείται από την Κονδύλη, συνέχεια Ηροδότου και τους μονοδρόμους Ι. Καβύρη και 14ης Μαϊου.

Σημαντικές παρεμβάσεις που προτείνονται:

 • μονοδρόμηση παραλιακής οδού από Πλατεία Ελευθερίας προς και μέχρι το Πάρκο Προσκόπων (πρώην Εγνατία) με φορά δυτική με περιορισμό του σημερινού πλάτους του οδοστρώματος σε μία λωρίδα κυκλοφορίας στην πλευρά των κτιρίων και παράλληλη στάθμευση δίπλα στο πεζοδρόμιο, αποδίδοντας τον υπόλοιπο χώρο προς το παραλιακό μέτωπο στους πεζούς και στους χρήστες ποδηλάτων.
 • πεζοδρόμηση και ηπιοποίηση (τύπου Woonerf) του τμήματος της Εθνικής Αντίστασης μεταξύ της Λεωφ. Δημοκρατίας και της Μητροπολίτου Ιωακείμ Καβύρη.
 • Ο περιορισμός της διατομής της Λ. Δημοκρατίας στο κεντρικό της τμήμα μεταξύ Μοσχονησίων και Νικομήδειας και κατασκευή κεντρικής νησίδας.
Προτεινόμενη διατομή Λεωφόρου Δημοκρατίας από Καβύρη μέχρι Φιλιππουπόλεως (Β' Φάση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Προτεινόμενη διατομή Λεωφόρου Δημοκρατίας από Καβύρη μέχρι Φιλιππουπόλεως (Β’ Φάση Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

 • η πεζοδρόμηση όλων των καθέτων οδών από Λεωφ. Δημοκρατίας στην Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου (παραλιακή) πλην των οδών Τζαβέλα, Καραϊσκάκη, Μεσολογγίου, Ψαρών και στη δυτική πλευρά των οδών Βιζυηνού και Ρήγα Φεραίου
 • η πεζοδρόμηση οδού Δικαστηρίων και οδού Εμπορίου μεταξύ των οδών Κουντουριώτη και Σπάρτακου
 • εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε δώδεκα κύριες διασταυρώσεις
 • Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Ελ. Βενιζέλου μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη. Μέχρι τη μεταφορά του ΚΤΕΛ Έβρου σε νέα θέση το τμήμα αυτό θα χρησιμοποιείται μόνο από τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ
 • Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μεταξύ των οδών Μητρ. Ι. Καβύρη και 14ης Μαΐου
 • Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Αίνου μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη
 • Η πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου
 • Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Χαρ.Τρικούπη μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου και Ζαρίφη Γεωργίου
 • Η αμφιδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου και του χώρου στάθμευσης στη χερσαία ζώνη του λιμανιού
 • αμφιδρόμηση της ανώνυμης οδού εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού μπροστά από το Τελωνείο
 • κατάργηση της πιάτσας ταξί της Μαζαράκη και μεταφορά της στην οδό Καραϊσκάκη (μεταξύ Δικαστηρίων και Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου)
 • χωροθέτηση 15 θέσεων στάσης για φορτοεκφόρτωση σύμφωνα με την πρόταση του Δεκ. 2014 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου αλλά με αποκλειστική χρήση και μόνο για φορτοεκφόρτωση όλο το 24ωρο
 • δημιουργία 367 θέσεων στάθμευσης δικύκλων, υπό γωνία και παράλληλες προς το κράσπεδο.
 • επιβίβαση/αποβίβαση τουριστικών λεωφορείων σε
  • τρεις θέσεις στην Καραολή & Δημητρίου (μεταξύ Πλατείας Ελευθερίας και Κουντουριώτου)
  • δύο θέσεις στην οδό Τζαβέλλα μεταξύ της Πλατείας Ελευθερίας και της ανώνυμης οδού μπροστά στο Τελωνείο
  • στάθμευση των λεωφορείων στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του ΟΛΑ
 • Στη μελέτη προτείνεται νέα επέκταση που ολοκληρώνει το δικτύου ποδηλατοδρόμων, με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αστικού χώρου καθώς και τη σύνδεση τους με τους οικισμούς της Ν. Χηλής και Μαΐστρου. Προτείνεται επίσης και ο υπεραστικός ποδηλατόδρομος που οδηγεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο όριο του οικισμού Μαΐστρος. Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων ποδηλατόδρομων είναι 13,03 χλμ, από τα οποία τα 11,73 είναι στον αστικό χώρο και 1,3χλμ αποτελούν τον υπεραστικό ποδηλατόδρομο.
Προγραμματισμένοι Ποδηλατόδρομοι (Τελική Πρόταση Β' Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Προγραμματισμένοι Ποδηλατόδρομοι (Τελική Πρόταση Β’ Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

 • Δημιουργία οδών μικτής χρήσης πεζών-ποδηλατών-οχημάτων (Woonerf, Living Streets, Shared Streets) στις οδούς:
  • Εθνικής Αντίστασης, από τη Λ.Δημοκρατίας μέχρι την Μ.Ι.Καβύρη
  • Θερμοπυλών, από 28 ης Οκτωβρίου μέχρι Μ.Ι.Καβύρη
  • Πλαταιών, από Αμφιπόλεως μέχρι Κοραή Α.
  • Ειρήνης, σε όλο το μήκος της
  • Εμπορίου, σε όλο το μήκος της
  • Δικαστηρίων, από Φωκά Ν. μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας
Woonerf ή "Ζωντανός Δρόμος" (Τελική Πρόταση Β' Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Woonerf ή “Ζωντανός Δρόμος” (Τελική Πρόταση Β’ Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα "Ζωντανού Δρόμου" (Τελική Πρόταση Β' Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα “Ζωντανού Δρόμου” (Τελική Πρόταση Β’ Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης, 15/1/2016, alexpolis.gr)

 • Τονίζεται ότι ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στο θέμα της αστικής συγκοινωνίας. Σήμερα απλώς παρακολουθεί περιστασιακά αυτό που γίνεται. Άλλοι αποφασίζουν για γραμμές και δρομολόγια και εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο που οι ίδιοι προσδιορίζουν. Πρέπει να γίνει σαφές ότι τα ΚΤΕΛ είναι φορείς εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου. Ο σχεδιασμός του δικτύου των γραμμών πρέπει να γίνεται από το Δήμο, η εκτέλεση από το ΚΤΕΛ ή/και άλλο ανάδοχο και η εποπτεία της λειτουργίας επίσης από το Δήμο ο οποίος θα συμβάλλει οικονομικά στη λειτουργία του δικτύου μέσω του τακτικού του προϋπολογισμού και από τα έσοδα από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • Για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης προτείνεται
  • η λειτουργία του συστήματος καθημερινά από 08:00 έως 20:00 εκτός Κυριακών και επισήμων αργιών
  • η επέκταση του ΣΕΣ προς τα ανατολικά μέχρι την οδό Σολωμού, βόρεια της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου και Απολλωνιάδος σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων.
  • η δημιουργία μικτών θέσεων στάθμευσης για επισκέπτες (με τέλος στάθμευσης) και μόνομους κατοίκους (χωρίς πληρωμή)
  • η δημιουργία τριών ζωνών κατοίκων και η στάθμευσή τους στη συγκεκριμένη ζώνη που διαμένουν
  • η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης επισκεπτών να είναι τρεις ώρες
  • η πληρωμή τέλους στάθμευσης επισκεπτών με ξυστές κάρτες και με κινητό τηλέφωνο (με στόχο την ηλεκτρονική εποπτεία)
  • η έκδοση μέχρι δύο καρτών ανά κατοικία ή διαμέρισμα για τους κατοίκους της ζώνης στάθμευσης με συμβολικό τίμημα (χαμηλό για το πρώτο όχημα, τουλάχιστο διπλάσιο για το δεύτερο)
  • η θέσπιση κλιμακωτού τιμολογίου γεωμετρικής προόδου (πχ 0,50 η πρώτη ώρα, 1,00 ευρώ η δεύτερη, 2,00 ευρώ η τρίτη – συνολικά για τρεις ώρες 3,50 ευρώ)
  • η τιμή της ωριαίας κάρτας να προσδιοριστεί αρχικά σε 1,00 ευρώ.