πάμε μπροστά

Δευτέρα

8

Φεβρουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Καταγγελία της σύμβασης της κ. Γεωργίας Αγγελινά ως ειδικής συμβούλου του δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου

Η σύμβουλος του δημάρχου κ. Γεωργία Αγγελινά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης της 15/10/2014 στις 18:44

Η (πρώην) ειδική σύμβουλος του δημάρχου κ. Γεωργία Αγγελινά στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης της 15/10/2014 στις 18:44

Αναρτήθηκε σήμερα το μεσημέρι (της Δευτέρας 8/2/2016) στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΤΑΩΨΟ-8ΓΙ η “καταγγελία σύμβασης της Αγγελινά Γεωργίας του Χρήστου, Ειδικού Συμβούλου του Δήμου μας” με απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη.

Στο σκεπτικό της απόφασης του κ. δημάρχου αναφέρεται ότι:

“εξέλιπαν οι λόγοι πρόσληψής της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της από 28-11-2014 Ειδικής Σύμβασης Εργασίας, εκ του γεγονότος ότι με το νέο ΟΕΥ (ΦΕΚ 2927/Β’/31-12-2015) του δήμου που ήδη ισχύει στις νεοσυσταθείσες και επαρκώς στελεχωθείσες από μόνιμο προσωπικό Υπηρεσίες του Δήμου (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού και Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού-Εθελοντισμού) οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ασκούνται από αυτές – ως εκ τούτου η ανωτέρω δεν έχει αντικείμενο εργασίας

Θυμίζουμε ότι η κ. Αγγελινά προσελήφθη με την από 27/10/2014 απόφαση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, στην οποία τα καθήκοντά της περιγράφονταν ως εξής:

“Καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα της προσλαμβανόμενης όπως:
• Να ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου με σκοπό την προστασία, την προαγωγή και ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τοπική κοινωνία ώστε επικουρικά να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
• Επίσης , να ασχολείται με κάθε θέμα που της ανατίθεται από το Δήμαρχο”

Καλό θα ήταν κάθε ειδικός σύμβουλος που αποχωρεί από τη θέση του να δημοσιοποιεί έναν απολογισμό του έργου του. Η κ. Αγγελινά έμεινε δίπλα στο δήμαρχο 1 χρόνο και 2 μήνες (μέχρι που λόγω… νέου ΟΕΥ και πλήρως στελεχωμένων υπηρεσιών έμεινε… άνευ αντικειμένου…)

Αυτό που βρήκαμε στο Διαύγεια είναι ότι είχε οριστεί σε μία επιτροπή για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μαζί με τον υπάλληλο του δήμου κ. Δημοσθένη Δούκα. Μακάρι να πρωτοτυπήσει και να προχωρήσει σε δημοσίευση του απολογισμού της.

Διαβάστε σχετικά: