πάμε μπροστά

Τρίτη

23

Φεβρουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μία ή δύο Πινακοθήκες θα αποκτήσει τελικά η πόλη μας; Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνεργασία με το Θρακικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Απομαγνητοφώνηση, Γλυπτική, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαύγεια, Ζωγραφική, Ηχητικά, Μεγάλα θέματα δήμου, Πολιτισμός, Πολιτισμός

Στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 10/2/2016 συζητήθηκε με α.α. 21 το θέμα με τίτλο “Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής πινακοθήκης σε συνεργασία με το Θρακικό Κέντρο Τέχνης” και εισηγητή τον κ. δήμαρχο.

Δημοτική Βιβλιοθήκη (το κτίριο προορίζεται για τη φιλοξενία της Δημοτικής Πινακοθήκης (φωτό: 23/2/2016)

Δημοτική Βιβλιοθήκη (το κτίριο προορίζεται για τη φιλοξενία της Δημοτικής Πινακοθήκης (φωτό: 23/2/2016)

Ο κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ανέφερε ότι παλιότερη προσπάθεια δημιουργίας Πινακοθήκης στο Νομαρχείο (μέσω υπογραφής κοινής προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας, Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Δήμου Αλεξανδρούπολης) δεν ευοδώθηκε με ευθύνη του κ. Πέτροβιτς, αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, ότι ο δήμος αποσύρεται από εκείνη την προγραμματική σύμβαση και ότι τα 15.000 ευρώ που θα έδινε ετησίως για τη λειτουργία της θα τα χρησιμοποιήσει για να αξιοποιήσει το κτίριο της νυν δημοτικής βιβλιοθήκης, στην οδό Τζαβέλα, δημιουργώντας εκεί τη Δημοτική Πινακοθήκη. Τη διοίκηση της Δημοτικής Πινακοθήκης, σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο, θα αναλάμβανε διοικούσα επιτροπή από ανθρώπους του δήμου και από το Θρακικό Κέντρο Τέχνης, σύμφωνα δε με την εισήγηση που μοίρασε στους δημοτικούς συμβούλους, “η δομή θα είναι ενταγμένη λειτουργικά στο Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού-Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης” ενώ “ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει την ευθύνη διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων και προμήθειας του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την υποστήριξη της πινακοθήκης με ανθρώπινο δυναμικό“. (Θυμίζουμε ότι με την από 28/01/2016 ανάρτηση στο Διαύγεια με ΑΔΑ ΩΣΝΝΩΨΟ-1ΨΨ, ο δημοτικός υπάλληλος κ. Δημοσθένης Δούκας (Π.Ε. Οικονομικών (ΙΔΑΧ) με βαθμό Β’) αναλαμβάνει χρέη αναπληρωτή προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού – Πολιτισμού – Εθελοντισμού που υπάγεται απευθείας στο δήμαρχο βάσει του νέου ΟΕΥ του δήμου).

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε η κ. Ελβίρα Ταταρίδη, πρόεδρος του Θρακικού Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού, η οποία διόρθωσε τον κ. δήμαρχο δηλώνοντας ότι η πόλη μας θα αποκτήσει δύο πινακοθήκες, μία των Θρακιωτών καλλιτεχνών στο Νομαρχείο της Π.Ε. Έβρου και μία στην παλιά δημοτική βιβλιοθήκη της οδού Τζαβέλλα, η οποία θα φιλοξενήσει έργα κλασσικών και νέων ελλήνων καλλιτεχνών.

Νομαρχείο Π.Ε. Έβρου (φωτό: 23/2/2016)

Το θέμα μας κίνησε το ενδιαφέρον, και αποφασίσαμε να το ψάξουμε περισσότερο επικοινωνώντας με τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς και την πρόεδρο του Θρακικού Κέντρου Τέχνης, κ. Ελβίρα Ταταρίδη. Διαβάστε τι μας είπαν, την εισήγηση του δημάρχου, ακούστε και διαβάστε τι ειπώθηκε στην αίθουσα του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 10/2/2016.

Μιλήσαμε με τον κ. Πέτροβιτς, μας τόνισε ότι το Νομαρχείο είναι κτήριο της ΠΑΜΘ με διοικητικό και πολιτιστικό ρόλο. Όλοι οι φορείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο Νομαρχείο, ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην υπηρεσία της ΠΑΜΘ-Π.Ε. Έβρου. Το σχέδιο που υπήρχε για την υλοποίηση της Πινακοθήκης Θρακών Καλλιτεχνών στο ισόγειο και τον 1ο όροφο του Νομαρχείου δεν υλοποιήθηκε λόγω έλλειψης πόρων (χρημάτων και προσωπικού). Η Π.Ε. Έβρου είναι ανοικτή στη φιλοξενία έκθεσης ζωγραφικής του Θρακικού Κέντρου Τέχνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι όμως για μόνιμη εγκατάσταση.

Στη συνέχεια βρεθήκαμε με την κ. Ταταρίδη, καθώς η παρέμβασή της στο δημοτικό συμβούλιο μας προβλημάτισε. Ενώ μετά την εισήγηση του δημάρχου ήμασταν σίγουροι ότι το αρχικό σχέδιο για ίδρυση Πινακοθήκης Θρακιωτών Καλλιτεχνών στο Νομαρχείο ναυάγησε, η κ. Ταταρίδη μίλησε για δύο πινακοθήκες, μία στο Νομαρχείο (των Θρακιωτών καλλιτεχνών) και μία στην παλιά δημοτική βιβλιοθήκη (κλασσικών και συγχρόνων ελλήνων καλλιτεχνών), συνολικά δηλαδή η πόλη μας θα αποκτήσει δύο πινακοθήκες!

Η κ. Ταταρίδη μας ενημέρωσε ότι το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης της Πινακοθήκης Θρακιωτών Καλλιτεχνών, που είχε στηρίξει και ο δήμος, πέρασε με ομόφωνη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Δευτέρας 14/7/2014 (από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ. Βαβίας, Γκουγκουσκίδου, Ούστογλου και Πέτροβιτς, ενώ υπερψήφισε ο τότε επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γιώργος Παυλίδης). Η απόφαση 128/2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου εστάλη για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Η Αποκεντρωμένη την επέστρεψε ζητώντας διευκρινήσεις από ποιους κωδικούς θα εκταμιευτούν τα ποσά που προβλεπόταν από την Περιφέρεια. Σύμφωνα με την κ. Ταταρίδη ο κ. Πέτροβιτς αποφάσισε να παγώσει το θέμα (όπως αναφέραμε και πιο πάνω λόγω έλλειψης πόρων και λόγω του ότι δεν επιθυμούσε χώροι του Νομαρχείου να δεσμευτούν από το Θρακικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού σε μόνιμη βάση).

Πραγματικά, με έρευνά μας στο Διαύγεια και την ιστοσελίδα της περιφέρειας, βρήκαμε ότι στο περιφερειακό συμβούλιο της Τετάρτης 27/05/2015 ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου εισηγήθηκε το θέμα της ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 128/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. Στο σκεπτικό της απόφασης ανάκλησης με ΑΔΑ:ΩΒ1Θ7ΛΒ-850, αναγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

Η απόφαση 128/2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΑΔΑ: ΩΞΓΧ7ΛΒ-Τ52), η οποία ελήφθη νομίμως και αναφέρεται στην «Έγκριση σχεδίου και σύναψη Πολιτιστικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Εργοανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΑΜΘ, για τη λειτουργία εκθεσιακού χώρου στέγασης και φιλοξενίας έργων τέχνης», απεστάλη αρμοδίως από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο νομιμότητας, ώστε να καταστεί η απόφαση εκτελεστή. Η παραπάνω υπηρεσία, με το αριθ.13443/12-08-2014 έγγραφό της ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία για να προβεί στον κατά νόμο έλεγχο, και πιο συγκεκριμένα ζήτησε τόσο τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου, όσο και την πρόβλεψη των πόρων από τους οποίους πρόκειται να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα που αναφέρονται στη Σύμβαση.

Το ανωτέρω έγγραφο περιήλθε στο Γραφείο της πρώην Αντιπεριφερειάρχη Έβρου στις 20 Αυγούστου 2014. Επισημαίνεται ότι με την παραπάνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο τότε Περιφερειάρχης κ.Γιαννακίδης προκειμένου, εκ μέρους της Περιφέρειας ΑΜΘ, να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την αιρετή διοίκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (σ.σ. από την 1/9/2014) και στο βαθμό που μας αναλογεί ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό, συγκαλέσαμε διάφορες συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες και «εμπλεκόμενους» φορείς επιζητώντας την προσφορότερη λύση προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο διττός στόχος που είχε τεθεί για τη λειτουργία της παλιάς Νομαρχίας Έβρου. Γνωρίζοντας ότι οι αποφάσεις του Περιφερειακών Συμβουλίων και εν γένει των θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων των Περιφερειών επιφέρουν έννομα αποτελέσματα, παραθέτουμε τους λόγους οι οποίοι υπαγορεύουν αυτή μας την εισήγηση περί ανάκλησης της ανωτέρω απόφασης, οι οποίοι έχουν ως ακολούθως :

 1. Στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του Ν.3852/10 οι πόροι που πρόκειται να διατεθούν από τους συμβαλλόμενους φορείς πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς, με αναφορά στις αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη, με αναγραφή του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 113/2010 και Ν.3861/2010), που δεσμεύει τους προϋπολογισμούς των φορέων για τα συγκεκριμένα ποσά και για τα επόμενα έτη, όταν η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης επεκτείνεται και πέραν του ενός (1) οικονομικού έτους. Στο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, που εγκρίθηκε με την αριθ.128/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό με τα πιο πάνω απολύτως απαραίτητα. Εντούτοις όμως εμπεριέχεται ο καθορισμός της χρήσης του κτιρίου, όπως είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθ.116/2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Έβρου του Ν.2218/94, μολονότι δεν αποτελεί στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει στα προαπαιτούμενα, που περιοριστικά αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 100 του Ν.3852/10.
 2. Στο εγκεκριμένο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνεται στην εν λόγω απόφαση αναγράφεται ότι η εταιρεία “Εργοανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.” – Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα επιχορηγηθεί από την ΠΑΜΘ / ΠΕ Έβρου με 150.000,00 € για τα τρία (3) χρόνια που θα διαρκέσει η Σύμβαση. Η επιχορήγηση όμως της Αναπτυξιακής Εταιρείας δεν είναι δυνατή αφού αντίκειται προς την κείμενη νομοθεσία (Ν.3852/10, άρθρο 194, παρ.5).
 3. Το οικονομικό αντικείμενο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης ανέρχεται στις 270.000,00 € και κατά συνέπεια η Σύμβαση υπόκειται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 278 του Ν.3852/10, αφού βεβαίως προηγηθεί ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, προκειμένου αυτή να καταστεί εκτελεστή. Κατά συνέπεια, και μόνο το γεγονός ότι δεν διασφαλίζονται τα αναφερόμενα (προαπαιτούμενα) της παρ.2 του άρθρου 100 του Ν.3852/10, θα συνιστούσε λόγο ακύρωσης της όλης διαδικασίας που προηγήθηκε, με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 4. Λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, στην οποία έχει περιέλθει η Χώρα μας, οι θεσμοθετημένοι πόροι των Περιφερειών μειώθηκαν δραματικά, οπότε και τα αναμενόμενα έσοδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ουσιαστικά πρόκειται να καλύψουν τις ανελαστικές δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της. Κατά συνέπεια διαθέσιμες πιστώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε νέες επενδυτικές και λοιπές δραστηριότητες δεν υπάρχουν. Οι υφιστάμενοι πόροι είναι δεσμευμένοι και καλύπτουν οριακά τις ανειλημμένες νομικές δεσμεύσεις του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων πιστώσεων, αδυνατεί να εκδώσει απόφαση για έγκριση ανάληψης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της για την υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης εισηγούμαστε στο Π.Σ. να προβεί στην ανάκληση της αριθ. 128/2014 απόφασής του.

Σε ερώτηση του κ. Μορφίδη στο περιφερειακό συμβούλιο της 27/5/2015, εάν μετά από αυτή την απόφαση ανάκλησης της προγραμματικής σύμβασης θα κλείσει ο χώρος, ο κ. Πέτροβιτς απάντησε πως όχι, το σημαντικό ήταν ότι είχε ληφθεί μια απόφαση για να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος που είναι κτίριο της διοίκησης όπου δέχεται κόσμο και επισήμους που επισκέπτονται την ΠΕ Έβρου και την Περιφέρεια. Αυτός ο χώρος θα φιλοξενήσει έργα τέχνης, δράσεις πολιτιστικών φορέων. Όταν ανέλαβε ως αντιπεριφερειάρχης, έγινε αποδέκτης μομφών απ’ όλους τους πολιτιστικούς φορείς του Έβρου ότι εξαιρέθηκαν, ότι δηλαδή πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι είχαν εξαιρετικές δράσεις αλλά και εκθέματα, θα μπορούσαν να εκθέσουν σε αυτό το χώρο αλλά δεν κλήθηκαν ποτέ σε μία γενικότερη εξ’αρχής συζήτηση για την αξιοποίηση αυτού του χώρου και ότι με την συμπεριφορά της διοίκησης αποκλειόταν ή εξαιρούνταν τμήμα του πολιτισμού. Ως εκ τούτου και λόγω των προβλημάτων των οικονομικών, που δεν μπορούσε να υλοποιήσει τη σύμβαση, ο κ. Πέτροβιτς κάλεσε όλους αυτούς τους συλλόγους, έγινε μία συνάντηση το Σάββατο 23/5/2015, κατέθεσαν προτάσεις, έγινε μία ζύμωση και τους ανέφερε ότι προχωρά στην ακύρωση της προγραμματικής σύμβασης και εκκρεμεί μία ακόμα συνάντηση όλων των φορέων, ανοικτή πρόσκληση στους πάντες, προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για το πώς θα μπορούν όλοι αυτοί, μαζί με το Θρακικό Κέντρο που είχε και τη συλλογή των έργων τέχνης, και οποιαδήποτε άλλα έργα τέχνης, οποιεσδήποτε εκθέσεις να αξιοποιούν αυτό το χώρο προς όφελος του πολιτισμού. Αλλά συμμετέχουν όλοι, άπαντες και δεν εξαιρείται, όπως ειπώθηκε κανείς.
Ο κ. Μορφίδης επέμεινε ρωτώντας τι θα γίνει με τα έργα τέχνης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο κ. Πέτροβιτς δήλωσε ότι σαφώς και θα παραμείνουν στο χώρο, οποιαδήποτε άλλα έργα τέχνης έχει η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα, αυτός ο χώρος δε θα δοθεί προς αποκλειστική χρήση πολιτιστικού συλλόγου ή εταιρείας, αλλά θα υπάρχουν σύλλογοι που ισότιμα θα συμμετέχουν με εκδηλώσεις κύρους που αναλογούν στην εμβληματική μορφή αυτού του χώρου.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο κ. Καβαρατζής ψήφισε παρών (με το σκεπτικό ότι και στο συμβούλιο που ενέκρινε την απόφαση 128/2014 είχε ψηφίσει το ίδιο, δε θυμόταν καλά όμως αφού η απόφαση 128/2014 στο Διαύγεια αναφέρεται ότι βγήκε ομόφωνα υπέρ, με τον κ. Καβαρατζή παρόντα), 41 ψήφισαν υπέρ της ακύρωσης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Φώτης Καραλίδης είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος ενώ απουσίαζαν 8 περιφερειακοί σύμβουλοι.

Από πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, για τη δημιουργία της Πινακοθήκης στο Νομαρχείο έχει εξασφαλιστεί χορηγία γνωστού ιδρύματος η οποία αφορά σε μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη, φωτογράφιση των έργων τέχνης, μελέτες φωτισμών και ασφαλούς αποθήκευσης των έργων, ενώ χορηγεί και εξοπλισμό όπως ταμπλό και συστήματα ανάρτησης, βιβλιοθήκες, ειδικά τραπέζια εργασίας, σκαμπό, πάγκους, ρεσεψιόν, ειδικούς φωτισμούς, ειδικά αποθηκευτικά συστήματα, καρνταρόμπα, ειδικές οθόνες για τα αρχεία των καλλιτεχνών και τους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής.

Μήπως τελικά αυτή η χορηγία κινδυνεύει να χαθεί; Ρωτήσαμε τον κ. Πέτροβιτς να μας παράσχει περισσότερες πληροφορίες για τη χορηγία αλλά δεν ανταποκρίθηκε προς το παρόν στο αίτημά μας (αν το κάνει θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση). Είναι συμβατή με τους όρους της χορηγίας η περιστασιακή φιλοξενία της Πινακοθήκης με τα έργα τέχνης Θρακιωτών καλλιτεχνών του Θρακικού Κέντρου (όχι ως μόνιμη έκθεση), μαζί με αυτές και άλλων πολιτιστικών συλλόγων της Π.Ε., στους ίδιους χώρους του Νομαρχείου;

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα στους χειρισμούς όλων (Δήμου, Π.Ε. Έβρου και Θρακικού Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού), η κατάσταση φαίνεται να είναι μπλεγμένη και κινδυνεύουμε αντί για δύο να μην υλοποιηθεί καμία τελικά πινακοθήκη. Απ’ ότι φαίνεται τα 15.000 ευρώ που προορίζει για τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης ο κ. δήμαρχος είναι πολύ λίγα για να ανακαινιστεί ο χώρος της παλιάς δημοτικής βιβλιοθήκης στην οδό Τζαβέλα και να εκτεθούν αξιοπρεπώς τα έργα. Θα πρέπει ίσως να εξασφαλιστούν πόροι από ευρωπαϊκά προγράμματα (όπως το Interreg που ανέφερε η κ. Ταταρίδη) για να υλοποιηθούν τα σχέδια και να αξιοποιηθούν τα έργα Θρακιωτών και λοιπών Ελλήνων καλλιτεχνών σε όφελος των συνδημοτών μας.

=================================

Εισήγηση θέματος 21ου ΔΣ της 10/2/2016: Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνεργασία με το Θρακικό Κέντρο Τέχνης (Εισηγητής : Ευάγγελος Λαμπάκης)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 • Χώρος : Κτίριο πρώην Τράπεζας της Ελλάδας όπου σήμερα στεγάζεται η Βιβλιοθήκη.
 • Η Δομή θα είναι ενταγμένη λειτουργικά στο Αυτοτελές Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού-Εθελοντισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 • Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αναλαμβάνει την ευθύνη διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων και προμήθειας του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την υποστήριξη της πινακοθήκης με ανθρώπινο δυναμικό.
 • Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μελών και οι δράσεις της πινακοθήκης θα εξειδικευθούν μέσα στο πρωτόκολλο που θα υπογραφεί.

===============

Ανεπίσημα πρακτικά θέματος 21 δημοτικού συμβουλίου της 10/2/2016

Η πρόεδρος του Θρακικού Κέντρου Τέχνης, κ. Ελβίρα Ταταρίδη, απευθύνεται στο ΔΣ σχετικά με τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης (10/2/2016, 21:09)

Η πρόεδρος του Θρακικού Κέντρου Τέχνης, κ. Ελβίρα Ταταρίδη, απευθύνεται στο ΔΣ σχετικά με τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης (10/2/2016, 21:09)

Ταρτανής Ιωάννης (αντιπρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, εκτελών χρέη προέδρου καθώς απουσιάζει ο κ. Θεόδωρος Αγγλιάς): Το 21, ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνεργασία με το Θρακικό Κέντρο Τέχνης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

Λαμπάκης Ευάγγελος (δήμαρχος Αλεξανδρούπολης): Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφού πέρασε το Θρακικό Κέντρο Τέχνης μία ταλαιπωρία έχοντας τη διαβεβαίωση από τον κ. Πέτροβιτς, τον αντιπεριφερειάρχη, ότι θα ιδρυθεί η πινακοθήκη στο Νομαρχείο, τελικώς για λόγους που δεν ενδιαφέρει το σώμα δεν μπόρεσε να λειτουργήσει εκεί, δεν ψηφίστηκε, δεν πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν πήγε καν θέμα, και η αλήθεια είναι ότι, επειδή κι εμείς συμμετείχαμε με μια απόφαση που είχαμε πάρει με 15.000 το μήνα, αυτά βέβαια τώρα τα… τα γλιτώσαμε, να το πω έτσι, μάλλον δυστυχώς δε θα λειτουργήσει και δε θα τα δώσουμε, γιατί στον πολιτισμό λέμε πάντα ναι. Προσπάθησα να δω πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε την απαίτηση της πόλης να υπάρξει μια δημοτική πινακοθήκη με τη δημιουργία χώρων όπως αυτό του Καπνομάγαζου και με τη μεταφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από την Τζαβέλλα στο Καπνομάγαζο, ε μου γεννήθηκε η ιδέα, και δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, το κενό αυτό κτίριο θα μπορούσε να μεταμορφωθεί πολύ γρήγορα σε μία δημοτική πινακοθήκη με συνεργασία πάντα με το Θρακικό Κέντρο Τέχνης το οποίο έχει στην κατοχή του τουλάχιστον δύο τεράστιες συλλογές, κυρία Ταταρίδου κάνω λάθος; Και βέβαια τη δυνατότητα να κάνει εκθέσεις και να έχουμε μία ζωντανή δημοτική πινακοθήκη στο χώρο εκείνο και γενικότερα στο δήμο μας, με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του Θρακικού Κέντρου Τέχνης, με το οποίο βέβαια θα έχουμε τη διοικούσα επιτροπή μαζί με κάποια μέλη από κει και με μέλη από το δήμο μας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση, όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε και να βοηθήσουμε, αναπτύσσουμε τον πολιτισμό ακόμα περισσότερο και δημιουργούμε μαζί με την δημοτική μας βιβλιοθήκη στο Καπνομάγαζο, όπου θα γίνονται πολλές δράσεις, θα είναι μία ζωντανή δημοτική βιβλιοθήκη, δημιουργούμε ταυτόχρονα και ένα κτίριο εκπληκτικό για το ωδείο μας και βέβαια βοηθάει αυτό στην ανάπτυξη ακόμα περισσότερο του ωδείου, έχουμε από το υπουργείο πολιτισμού σε λίγους μήνες, απ’ ότι βλέπω, τη δημιουργία και τη λειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου, επομένως μία δημοτική πινακοθήκη εκεί με ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν το Θρακικό Κέντρο Τέχνης θα ‘ναι πραγματικά πολύ καλό για τον πολιτισμό στην πόλη μας.

Ταρτανής: Ο κ. Θυμιανίδης.

Θυμιανίδης Κωνσταντίνος (δημοτικός σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης): Να ρωτήσω μόνο σε μία παλιότερη απόφαση του Δ.Σ. που είχε βγει το συγκεκριμένο ακίνητο προς πώληση, αν πρέπει να την ακυρώσουμε ή αν έχει ακυρωθεί.

Λαμπάκης: Άστο, δεν πουλάμε τίποτα.

Θυμιανίδης: Δεν πουλάμε τίποτα, εντάξει.

Λαμπάκης: Δεν πουλάμε γιατί δεν πιάνει μία.

Δραμανίδου Νίκη (δημοτική σύμβουλος Λαϊκής Συσπείρωσης): Να ρωτήσω κάτι; Στο Νομαρχείο νομίζω στη σύμβαση που υπογράφηκε υποχρεωτικά συμμετείχε ο δήμος. Ήτανε μόνο για την ίδρυση πινακοθήκης;

Λαμπάκης: Όχι, συμμετείχαμε για τη λειτουργία της πινακοθήκης με 15.000 ετησίως. Επειδή όμως δε θα συμβεί πια αυτό στο νομαρχείο, παρά μόνο για λίγους μήνες μέχρι να υλοποιηθεί η απαίτηση να εισπράξουν κάποια πράγματα τα οποία θα μεταφερθούν αργότερα στη δική μας Δημοτική Πινακοθήκη, γι’ αυτό και… λειτουργούμε έτσι. Κυρία Ταταρίδου θέλετε να πείτε κάτι; Κάτι που ξέχασα ενδεχομένως εγώ;:

Ταταρίδη Ελβίρα (πρόεδρος Θρακικού Κέντρου Τέχνης): Θέλω να διευκρινήσω ότι, και ενδεχομένως να διορθώσω, στο Νομαρχείο θα στεγαστεί η πινακοθήκη των Θρακών Καλλιτεχνών, στην παλιά βιβλιοθήκη (σ.σ. όπου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Δημοτική Πινακοθήκη) θα στεγαστούν τα έργα Ελλήνων μεγάλων καλλιτεχνών και συλλογές οι οποίες έχουνε παραχωρηθεί σ’ εμάς από συλλέκτες και από δωρεές καλλιτεχνών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 250 έργα, η καλλιτεχνική και οικονομική τους αξία είναι κάτι τι το οποίο δεν μπορεί να υπολογιστεί. Έτσι όπως τα έχουμε συζητήσει και με το δήμαρχο, αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ζωντανό χώρο που κατ’ αρχάς θα καλύψει ένα τεράστιο κενό που υπάρχει στη δική μας την πόλη, είμαστε η μοναδική πόλη στη βόρεια Ελλάδα που δεν έχει πινακοθήκη. Μπορεί να ακούγεται τέτοια εποχή το να έχουμε δύο πινακοθήκες μεγάλο και τρανό αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο για τα παιδιά μας, αλλά και για ‘μας που δεν είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε την γλώσσα της τέχνης, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, κυρίως στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας στα παιδιά μας τα οποία θα μπορούν να κρίνουν πράγματα, όχι όπως εμείς για να μην φτάσουν στα χάλια που έχουμε εμείς.

Να μη μείνουμε στο αρνητικό κομμάτι, νομίζω ότι θα είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό πράγμα, διότι αυτός ο χώρος φιλοδοξεί να στεγάσει τον σύγχρονο ελληνικό και θρακικό πολιτισμό (σ.σ. τελικά για ένα χώρο μιλάμε ή για δύο;) διότι η παράδοση και η ιστορία έχουνε καλυφθεί από τα υπάρχοντα μουσεία.

Ανέφερε ο δήμαρχος ότι υπάρχουνε όλα αυτά ιδρύματα (;) και τα κτίσματα που είπε. Μέχρι, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί, είναι μία παρατήρηση που θέλω να την κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα τελευταία 4 χρόνια μέσα στον τόπο μας νομίζω ότι πραγματικά γίνεται ένα μικρό θαύμα. Ότι δεν έγινε τα τελευταία πενήντα και παραπάνω χρόνια έγινε μέσα σε τέσσερα χρόνια. Όλα αυτά τα κτίρια γίνονται σημεία αναφοράς για να αναπτυχθούν διάφορες μορφές τέχνης που σ’ εμάς λείπουν. Νομίζω ότι πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αλλά θα ήταν παράλειψη εκ μέρους μας αν το ευχαριστώ δεν το λέγαμε και κατ’ ευθείαν στο δήμαρχο, διότι ήταν ο μόνος αυτοδιοικητικός ο οποίος έσκυψε επάνω μας, μας άκουσε και πάνω απ’ όλα υιοθέτησε το δικό μας το αίτημα και το όραμά μας και σήμερα με δική του πρωτοβουλία ήρθε εδώ…

Λαμπάκης: Μη συνεχίζεις γιατί μπορεί να το καταψηφίσουνε από ‘δω μεριά.

(γέλια)

Ταρτανής: Λοιπόν, ε…

Ταταρίδη: Νομίζω και εύχομαι ότι θα το υπερψηφίσετε όλοι, διότι είναι ένα πράγμα που […δυσνόητο…] κι εμένα κι εσάς και όλους μας και είναι για το μέλλον.

Ταρτανής: Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εγώ. Μήπως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για την προσπάθειά σας και πώς βρήκατε αυτά όλα τα έργα τέχνης ανεκτίμητης αξίας;

Ταταρίδη: Έχουμε δουλέψει ακριβώς έξι χρόνια, κανονικά πρέπει να πω οκτώ. Τα τελευταία τέσσερα κυριολεκτώ νυχθημερόν. Είναι καθαρά σε εθελοντική βάση και όλα τα έργα είναι δωρεά εκ μέρους των καλλιτεχνών ή από συλλογές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η οικογένεια Κόκοτα που κατάγεται από το Διδυμότειχο και δίνει 44 έργα από κλασσικούς, μεγάλους καλλιτέχνες. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχει μέσα Τσαρούχης, Γκύζης και Παρθένης. Υπάρχει μία μεγάλη συλλογή…

Λαμπάκης: Αγγλιά έχει;

(γέλια)

Ταταρίδη: …της οικογένειας […δυσνόητο…], να μη σας κουράζω με άλλα ονόματα, υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι αναγνώρισαν ότι εμείς ζούμε μέσα σε ένα χώρο κοντά στα σύνορα και ότι πραγματικά μας αξίζει σιγά σιγά να αποκτήσουμε τις εμπειρίες…

Λαμπάκης: Ωραία. Κύριε πρόεδρε, να την ευχαριστήσω την κυρία Ταταρίδου, είναι μια ζωντανή μονάδα μέσα στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και η συμβολή της στον πολιτισμό είναι τεράστια. Ευχαριστούμε επισήμως από το βήμα αυτό, κ. Ταταρίδου.

Ταταρίδη: Ευχαριστώ εγώ εσάς κι εσείς εμένα…

Ταρτανής: Κι εγώ απ’ τη δικιά μου τη μεριά μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ, σας αξίζει και να συνεχίσει η προσπάθειά σας.

Φωτιάδης Απόστολος (επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης): Μία ερώτηση στον κ. Δήμαρχο. Αν καλώς κατάλαβα, να μου απαντήσετε, ότι αποσύρει ο δήμος τη συμμετοχή του από την προγραμματική σύμβαση στην έκθεση Θρακιωτών καλλιτεχνών της Νομαρχίας;

Λαμπάκης: Βέβαια.

Φωτιάδης: Την αποσύρετε; Διότι δεν πήραμε κάποια απόφαση.

Λαμπάκης: Ε θα την ακυρώσουμε.

Ταταρίδη: Δε θα χρειαστεί.

Φωτιάδης: Δε θα χρειαστεί;

Ταταρίδη: Όχι.

Δευτεραίος Σάββας (επικεφαλής Λαϊκής Συσπείρωσης): Γιατί;

Λαμπάκης: Δε θα τα δώσουμε τα 15.000

Δευτεραίος: Γιατί δε θα χρειαστεί;

Ταταρίδη: Αυτή τη στιγμή… Μπορώ να διευκρινίσω κάτι εγώ; Αλλάζει εντελώς ο τρόπος…

Ταρτανής: Μπορεί να μας απαντήσει;

Ταταρίδη: Κύριε Φωτιάδη, αυτή τη στιγμή αλλάζει εντελώς ο τρόπος που θα λειτουργήσει η πινακοθήκη των Θρακών καλλιτεχνών.

Ταρτανής: Λίγο, από σεβασμό προς την κυρία να μας απαντήσει…

Ταταρίδη: Αλλάζει εντελώς ο τρόπος που θα λειτουργήσει η πινακοθήκη των Θρακών καλλιτεχνών. Επειδή υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση, όπως όλοι γνωρίζετε, ακόμα και το Μουσείο Μπενάκη σκεφτείτε ότι έχει, λειτουργεί δύο μέρες νομίζω την εβδομάδα λιγότερο. Καταλήξαμε λοιπόν στο ότι θα λειτουργεί λιγότερες μέρες και με τρόπο που ήδη έχουμε βρει. Άρα δεν θα χρειαστεί οικονομική ενίσχυση. Πέρα από το ότι μέσα σε ένα χρόνο όλα θα μπούνε μέσα σε προγράμματα. Ήδη έχουμε συζητήσει με το δήμαρχο για το πώς θα μπορέσουμε εμείς, ως Θρακικό Κέντρο, να μην επηρεάσουμε τις δικές σας προτάσεις για το Interreg, πώς θα μπορέσουμε με το Σμόλιαν, μια πόλη Βουλγαρική, να διεκδικήσουμε κάποιο πρόγραμμα και η Πινακοθήκη η Δημοτική να λειτουργήσει χωρίς έξοδα δικά μας. Δηλαδή με άλλα λόγια μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Ταρτανής: Άλλες ερωτήσεις, παιδιά;

Ιντζεπελίδου Ελένη (δημοτική σύμβουλος συμπολίτευσης): Πρόεδρε; Εμένα δε με βλέπεις;

Ταρτανής: Ο κ. Δευτεραίος. Ο κ. Δευτεραίος προηγείται

Ιντζεπελίδου: Είπες άλλες ερωτήσεις.

Ταρτανής: Ναι. Κύριε Δευτεραίε.

Δευτεραίος: Ένα, θα πρέπει να μπει προγραμματική σύμβαση η απόφαση για ακύρωση εδώ πέρα, έτσι;

Παντελίδης Γεώργιος (αντιδήμαρχος Οικονομικών): Το είπαμε, το σημειώνω.

Δευτεραίος: Δεύτερον, η λειτουργία αυτής της πινακοθήκης, αν θέλω εγώ να πάρω τα παιδιά μου να πάω από εκεί για να δείξω…

Λαμπάκης: Δημοτική Πινακοθήκη θα είναι

Δευτεραίος:… πώς θα είναι; Λίγο μπορείτε να την περιγράψετε;

Λαμπάκης: Δημοτική Βιβλιοθήκη και θα έχει διοικούσα επιτροπή.

Δευτεραίος: Πινακοθήκη εννοείτε.

Λαμπάκης: Του δήμου, και θα ‘χει διοικούσα επιτροπή από ανθρώπους του δήμου και από το Θρακικό Κέντρο.

Δευτεραίος: Προϋπολογισμό δικό της;

Λαμπάκης: Του δήμου θα είναι…

Δευτεραίος: Ο δήμος θα το κάνει… θα το διαχειρίζεται…

Λαμπάκης: Του δήμου, του δήμου…

Μπίκος Χρήστος (δημοτικός σύμβουλος συμπολίτευσης): Άντε ρε πρόεδρε, να τελειώνουμε.

Ταρτανής: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχουνε… Ψήφοι κατά;

Ιντζεπελίδου: Συγγνώμη, πρόεδρε.

Δευτεραίος: Η Ελένη, η Ελένη…

Ταρτανής: Εεε… συγγνώμη.

Λαμπάκης: Έλα ρε Ελένη…

Ιντζεπελίδου: Και να πω ότι συνέχεια, ας πούμε, απασχολώ το σώμα; Εγώ έχω μία ερώτηση και πρόταση συγχρόνως. Εεε.. όταν πάρθηκε η απόφαση να υλοποιήσει αυτό το έργο η περιφέρεια, πήραμε κι εμείς απόφαση να ενισχύσουμε με 15.000. Το αντίστοιχο, τώρα που το υλοποιεί ο δήμος, η περιφέρεια θα μας ενισχύσει οικονομικά;

Δευτεραίος: Αφού το άλλο δεν πέρασε από την περιφέρεια ρε Ελένη…

Μπίκος: Αφού λένε δεν έχουνε να φάνε…

Δευτεραίος: …αυτό θα περάσει;

Μπίκος: Ε ρε….

Λαμπάκης: Λοιπόν, πάμε.

Ιντζεπελίδου: Πάμε στην εισήγηση;

Ταρτανής: Προχωράμε στο επόμενο…

Λαμπάκης: Ομόφωνα… Το επόμενο…

Ακούστε την παραπάνω απομαγνητοφωνημένη συζήτηση του θέματος ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικής πινακοθήκης στο Δ.Σ. του δήμου Αλεξανδρούπολης της 10/02/2016:


===============

Κόστος υλοποίησης, λειτουργία και εκπαιδευτικό έργο της Πινακοθήκης στο Νομαρχείο, όπως προβλεπόταν στην Προγραμματική Σύμβαση που ομόφωνα ψήφισε το Π.Σ. της 14/7/2014:

Κόστη Υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία Πινακοθήκης στο Νομαρχείο (18/07/2015, ΑΔΑ: ΩΞΓΧ7ΛΒ-Τ52)

Κόστη Υλοποίησης (συνολικά και ανά έτος) της Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία Πινακοθήκης στο Νομαρχείο (Συνεδρίαση της 14/07/2015, ΑΔΑ: ΩΞΓΧ7ΛΒ-Τ52)

Λειτουργία και Εκπαιδευτικό Έργο της Πινακοθήκης στο Νομαρχείο (σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση της συνεδρίασης της 14/07/2015, ΑΔΑ: ΩΞΓΧ7ΛΒ-Τ52)

Λειτουργία και Εκπαιδευτικό Έργο της Πινακοθήκης στο Νομαρχείο (σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση της συνεδρίασης της 14/07/2015, ΑΔΑ: ΩΞΓΧ7ΛΒ-Τ52)

===============

Ανάκληση προγραμματικής σύμβασης για δημιουργία Πινακοθήκης στο Νομαρχείο

Παρακολουθείστε απόσπασμα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ της 27/5/2015. Σε αυτό ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς εισηγείται το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: “Ανάκληση της υπ’ αριθ.128/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την «Έγκριση σχεδίου και σύναψη Πολιτιστικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜΘ – Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Εργοανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΑΜΘ, για τη λειτουργία εκθεσιακού χώρου στέγασης και φιλοξενίας έργων τέχνης».”

Η προγραμματική σύμβαση αφορούσε τη δημιουργία και λειτουργία πινακοθήκης στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα “Θρακικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού” ενώ το συνολικό κόστος ανερχόταν στα 90.000 ευρώ ετησίως για 3 χρόνια το οποίο θα επιμεριζόταν:

 1. 50.000 ευρώ ετησίως στην “Εργοανάπτυξη ΑΜΘ Α.Ε.” Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΑΜΘ,
 2. 15.000 ευρώ ετησίως στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και
 3. 25.000 ευρώ ετησίως στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

===============

Αναρτήσεις στο Διαύγεια – Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξ/πολης και αποφάσεις του  Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ