πάμε μπροστά

Δευτέρα

29

Φεβρουάριος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 4η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου σήμερα Δευτέρα 29/2/2016 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Αλεξανδρούπολη 24/02/2016
Αριθ. Πρωτ: 8333

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 29/02/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Ενημέρωση μετά από αίτημα πολιτών της Αλεξανδρούπολης, για την εγκατάσταση πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG (σ.σ. ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης) στο θαλάσσιο κόλπο της Αλεξανδρούπολης και τη μεταφορά του προς αποθήκευση ανατολικά της πόλης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6252/11-02-2016 εισερχόμενο έγγραφο στην υπηρεσίας μας (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 3. Παραχώρηση Τμήματος του Στρατοπέδου «ΖΗΣΗ» στην Αλεξ/πολη, στην Ι.Μ. Αλεξανδρούπολης, για Ανέγερση Ιερού Ναού (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση Δαπανών εορτασμού 25ης Μαρτίου 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ-Δ.Φ-Τ.Α.Π., στο όνομα Νεγιάννη Κωνσταντίνο (Εισηγ.: κ.Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Επιστροφή χρηματικού ποσού για Δ.Τ-Δ.Φ-Τ.Α.Π., στο όνομα Καμπακάκη Παρασκευή (Εισηγ.: κ.Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Διαγραφές οφειλών από τους Χρηματικούς Καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Έγκριση χορήγησης θέσης κατάληψης χώρου σε παραγωγό για το έτος 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Εξέταση αίτησης Μητολίδη Ιωάννη του Γεωργίου για μεταβίβαση κυριότητας Δημοτικού οικοπέδου στον Απαλό (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κουσίδη Σταύρου του Νικολάου που καταπατά δημοτική έκταση (τμήμα δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν.Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κεβόπουλου Χρήστου που καταπατά δημοτική έκταση ( τμήμα του υπ’ αριθ.549 αγροτεμαχίου και δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν.Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Έγκριση εκ νέου της με αριθμό 705/2015 Α.Δ.Σ η οποία αφορά την «Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε για τις “Υποστηρικτικές Ενέργειας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ Έβρου) – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία” (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Έγκριση εκ νέου της με αριθμό 792/2015 Α.Δ.Σ η οποία αφορά την «Έγκριση Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), σχετικά με τη λειτουργική αναβάθμιση συστήματος ή και άλλων προϊόντων, κατά την εύνοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Διακοπή σύμβασης της μελέτης “Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση Και Πράξη Εφαρμογής Της Παλαγίας, Οικισμού Κάτω Των 2.000 Κατοίκων Του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 17. Δικαστικός συμβιβασμός σχετικά με δύο αγωγές του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη του Ευαγγέλου, κατοίκου Αλεξ/πολης (2ο χλμ Αλεξ/πολης-Φερών) Κατά του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αίτημα του ενάγοντος» (Εισηγ.: κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 18. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξ-πολης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια λατομικών προϊόντων για την αγροτική οδοποιία» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Ορθή Επανάληψη της με αριθμό 61/2016 Απόφασης Δ.Σ., ως προς το πρόστιμο διατήρησης του κ. Μάνδρατζη Οδυσσέα (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας του έργου τηλεθέρμανσης Φερών σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 3463/06 (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 23. Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Μαυρίδης Κωνσταντίνος)
 24. Κοστολόγηση δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων – Έγκριση προσάρτησης του τεύχους της κοστολόγησης δράσεων στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 25. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα της “Δια βίου μάθησης” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 26. Έγκριση ή μη εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου μέσα σε δάσος, εντός του αγροκτήματος Πυλαίας. (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 27. Έγκριση μετακίνησης της Δημ. Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένης, στην Καβάλα (Εισηγ: κ. Δήμαρχος)
 28. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, και του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στο Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 29. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 30. Έγκριση οδοιπορικών του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του κ. Γκαμπαερίδη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2016 (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _________

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος