πάμε μπροστά

Τετάρτη

2

Μάρτιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αναλυτικοί χάρτες και τεχνική έκθεση της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης για διαβούλευση (από το ΤΕΕ Θράκης)

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Κυκλοφοριακή Μελέτη, Μεγάλα θέματα δήμου

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Θράκης που μας παρείχε αντίγραφο των (αναλυτικότερων) τευχών και χαρτών που προμηθεύτηκε για να εκφράσει την άποψή της για τη Β’ Φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης στα πλαίσια της διεξαγόμενης διαβούλευσης.

Διαβούλευση Β' Φάσης Κυκλοφοριακής Μελέτης Αλεξανδρούπολης (24/2/2016)

Τα σχόλια του ΤΕΕ Θράκης επί της Β’ Φάσης του έργου θα αναρτηθούν και αυτά όταν υποβληθούν από την ομάδα εργασίας στην υπηρεσία και τους μελετητές (και εφόσον τα προμηθευτούμε).

Επίσης ευχαριστούμε τους μελετητές κ.κ. Διαμαντίδου και Βόσκογλου γιατί ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και μας προμήθευσαν αντίγραφο των εισηγήσεών τους στη διαβούλευση της 24/2/2016 στο Επιμελητήριο Έβρου (θα αναρτηθούν σε επόμενη ανάρτηση).

Πολύ υλικό για μελέτη εν αναμονή των προτάσεων και του ΤΕΕ Θράκης, δεν είναι αργά όσοι διαβάσετε τώρα τις προτάσεις των μελετητών να υποβάλλετε ΕΓΓΡΑΦΩΣ τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στην υπηρεσία.

Κατεβάστε τα αρχεία κάνοντας κλικ στο παρακάτω γραφικό:

dropbox logoΤα περιεχόμενα του φακέλου είναι τα ακόλουθα:

 • Τεύχος_Β_v_αναθ_12_2015.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Τεχνική Έκθεση Τεύχος Β – Νοέμβρης 2015 – Για Έγκριση Φάσης ΙΙ (131 σελίδες)
 • Map_B_TP_1.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-1: Τελική Πρόταση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
 • Map_B_TP_1a_2017.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-1α: Τελική Πρόταση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (2017)
 • Map_B_TP_2.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-2.Α: Παρεμβάσεις Ήπιας Κινητικότητας – Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων
 • Map_B_TP_3.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-3: Αστικές Συγκοινωνίες (ΠΜ1+ΠΜ2)
 • Φάκελος Map_POP
  • Map_POP_B_Π.Ο.Π.1&5.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης Π.Ο.Π.1 & 5: Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
  • Map_POP_B_Π.Ο.Π. 2.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης Π.Ο.Π. 2: Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
  • Map_POP_B_Π.Ο.Π. 3.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης Π.Ο.Π. 3: Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
  • Map_POP_B_Π.Ο.Π. 4.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης Π.Ο.Π. 4: Περιοχές Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
 • Φάκελος Map_4
  • Map_B_TP_4_1.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.1: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_2.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.2: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_3.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.3: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_4.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.4: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_5.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.5: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_6.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.6: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_7.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.7: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_8.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.8: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_9.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.9: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_10.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.10: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)
  • Map_B_TP_4_11.pdf – Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης – Στάδιο: Φάση ΙΙ: Προτάσεις – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Λύσεων/Σχεδίων – Χάρτης ΤΠ-4.11: Πρόταση Στάθμευσης για το κέντρο της πόλης (ΠΜ3) & για το βασικό οδικό δίκτυο (ΠΜ1)