πάμε μπροστά

Τετάρτη

9

Μάρτιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ της Παρασκευής 11/03/2016 [Ενημέρωση 11/3 07:50]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Οι εισηγήσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης εστάλησαν σε ηλεκτρονική μορφή από το Γραφείο Τύπου του δήμου στα μέλη του ΔΣ και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και σε όλους τους δημοσιογράφους και τις τοπικές ιστοσελίδες τη Δευτέρα 7/3/2016 στις 14:32.

Η ποιότητα του σκαναρίσματος είναι πολύ καλή. Οι εισηγήσεις είναι ταξινομημένες με αναγραφή των αριθμών των θεμάτων σε αυτές.

Από τις εισηγήσεις που μοιράστηκαν, «απουσιάζουν» οι πέντε από τις έντεκα (!), δύο από τον κ. Γιώργο Παντελίδη και τρεις από τον κ. Κατσιάνη και η πρώτη των αιτήσεων/ενημερώσεων (που σπάνια μοιράζονται εισηγήσεις ακόμα και πριν τη διεξαγωγή του ΔΣ):

Σημείωση: Προστέθηκαν οι εισηγήσεις των θεμάτων 2 έως 6, εστάλησαν την Πέμπτη 10/3 το πρωί από το Γραφείο Τύπου του δήμου.

  • Θέμα 1ο: Αιτήσεις – Ενημερώσεις
  • Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος) [μοιράστηκε εισήγηση στις 10/3/2016]
  • Θέμα 3ο: Έγκριση προγραμματισμού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος) [μοιράστηκε εισήγηση στις 10/3/2016]
  • Θέμα 4ο: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος) [μοιράστηκε εισήγηση στις 10/3/2016]
  • Θέμα 5ο: Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μουσικών, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντίτιμου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος) [μοιράστηκε εισήγηση στις 10/3/2016]
  • Θέμα 6ο: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υδραυλικού, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος) [μοιράστηκε εισήγηση στις 10/3/2016]

Η συνεδρίαση της Παρασκευής (η πέμπτη τακτική του νέου έτους 2016) θα είναι η έκτη συνεδρίαση που θα αναρτηθεί ως ηχητικό μετά το πέρας της.

Σε περίπτωση που υπάρξουν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.