πάμε μπροστά

Πέμπτη

24

Μάρτιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσληψη της Γουλάπτση Ιωάννας του Πέτρου στη θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου, Φωτογραφίες/Γραφικά

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα Πέμπτη 24/3/2016 η πρόσληψη της νέας ειδικής συμβούλου του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, της κ. Ιωάννας Γουλάπτση.

Κατά την πρώτη, μικρή γνωριμία/συνεργασία μας στα πλαίσια της ψηφιοποίησης της ΜΠΕ του LNG και από μία ανταλλαγή email με το γραφείο τύπου (χωρίς να το γνωρίζω μου απάντησε η ίδια – με ευγένεια αν και η παρατήρηση/σχόλιο που έστειλα ζητώντας διευκρινήσεις ήταν λανθασμένη), οι πρώτες εντυπώσεις μου είναι πολύ θετικές. Η θέση και τα καθήκοντα που τις ανατίθενται είναι πολύ απαιτητικά, σε αυτό τον τομέα έπασχε μετεκλογικά η δημοτική αρχή. Της εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της και… σιδεροκέφαλη :-)

Γουλάπτση Ιωάννα, ειδική σύμβουλος δημάρχου Αλεξανδρούπολης

Γουλάπτση Ιωάννα, ειδική σύμβουλος δημάρχου Αλεξανδρούπολης (πηγή φωτογραφίας: προφίλ facebook)

Αλεξανδρούπολη 24/3/2016
Αριθ. Πρωτ. 13039

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη της Γουλάπτση Ιωάννας του Πέτρου στη θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου μας»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Με αριθμό 506

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Έχοντας υπόψη:

[…]

4) Την με αριθ. πρωτ. 11162/11-03-2016 δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου

5) την με αριθ.πρωτ.11162/11-03-2016 μοναδική αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά της Γουλάπτση Ιωάννας του Πέτρου ,που υποβλήθηκε στον Δήμο μας, με την οποία αιτείται την πρόσληψή της σε θέση Ειδικού Συμβούλου

6) Τα προσόντα της Γουλάπτση Ιωάννας του Πέτρου που ανταποκρίνονται πλήρως στις
απαιτήσεις της παραπάνω θέσης.

[…]

Αποφασίζουμε

Α) Την πρόσληψη της Γουλάπτση Ιωάννας του Πέτρου ως Ειδικής Συμβούλου του Δήμου μας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Β) Καθορίζουμε τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα της προσλαμβανόμενης όπως:

  • Να ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία του Αυτοτελούς παρά του Δημάρχου, Γραφείου Επικοινωνίας – Δημοσίων Σχέσεων – Διοικητικής Βοήθειας και Διαφάνειας σε θέματα διαχείρισης αλληλογραφίας, δελτίων τύπου και επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. – Ιστοσελίδες.
  • Επίσης, να ασχολείται με κάθε θέμα που της ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από την προσλαμβανόμενη ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση της προσλαμβανόμενης για παροχή υπηρεσιών.

Περίληψη της απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.