πάμε μπροστά

Κυριακή

3

Απρίλιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 6η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 06/04/2016 στις 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Η συνεδρίασης της Τετάρτης 6/4/2016 θα είναι η πρώτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου που θα μεταδοθεί ζωντανά από το δημοτικό ραδιόφωνο από την 1/1/2011 που ανέλαβε η δημοτική αρχή του κ. Ευάγγελου Λαμπάκη (δείτε τη σχετική ανάρτηση απόφασης του περασμένου Δ.Σ. της 11/3/2016 στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΓΕΒΩΨΟ-4Υ0 – Έγκριση πρότασης για κάλυψη και ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο “Σφαιρικός”).

Μπράβο στη δημοτική αρχή για το τολμηρό αυτό της βήμα. Ελπίζω να μην υπάρξει στο μέλλον αυτός που θα σταματήσει τις ζωντανές μεταδόσεις, είναι ένα κεκτημένο των δημοτών και των αιρετών και πρέπει όλοι να το διαφυλάξουμε!

Καλή αρχή!

==============

Αλεξανδρούπολη 31/03/2016
Αριθ. Πρωτ: 13848

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 06/04/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: Παντελίδης Γεώργιος)
 3. Ακύρωση πράξεων επιβολής προστίμων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ.: κ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 4. Συμπλήρωση της 398/2015, η οποία αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε κοινωνική σύμπραξη, στα πλαίσια της επικείμενης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Επισιτιστική και Βασική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕBA/FEAD) για την προγραμματική περίοδο 2015-2010 (Εισηγ. Ξανθόπουλος Χρυσόστομος)
 5. Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών εκκαθάρισης της ΑΝ.ΕΤ.Α. (Εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 6. Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων και προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής. (Εισηγ.: Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν στο τέλος 2% (και 0,5 % από 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω «εσφαλμένης εγγραφής», στο όνομα ΒΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω «εσφαλμένης εγγραφής», στο όνομα ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΣΥΜΕΩΝ (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Διαγραφή οφειλής από παράβαση ΚΟΚ κι επαναβεβαίωση (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Επιβολή προστίμου για παράνομες επιγραφές – πινακίδες Φαρμακείου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 14. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του «Κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 15. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή ή μη της παραχώρησης τριάντα (30) στρεμμάτων στην περιοχή Μαΐστρος, κυριότητας του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, με αντάλλαγμα, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 16. Έγκριση πληρωμής διαφοράς ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ και προστίμων στη Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 17. Εξέταση αίτησης του Ράπτη Γεωργίου του Χρήστου για εκμίσθωση αγροτεμαχίου με αριθ. 613, εκτάσεως 19.000 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Αισύμης.( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 18. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για Έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου – καταστήματος εντός Πάρκου «ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», σύμφωνα με το άρθρο 1952 του Ν.3463/20016 και ΠΔ 270/81 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 19. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη Μάκρη (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (Εισηγ. κ. Παντελίδης)
 21. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κουσίδη Σταύρου του Νικολάου που καταπατά δημοτική έκταση( τμήμα δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν. Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 22. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής κατά του κ. Κεβόπουλου Χρήστου που καταπατά δημοτική έκταση( τμήμα του υπ’ αριθ.549 αγροτεμαχίου και δρόμου άνευ αριθμού της Ο.Δ. 1932 αγροκτήματος Καλλιθέας – Ν. Χιλής) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 23. Κατάργηση της υπ’ αριθμ.106/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά τη «Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο» (Εισηγ.: κ. Κατσιάνης Αθανάσιος)
 24. Έγκριση Υπαγωγής της Διαφοράς του Δήμου Αλεξ/πολης με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΤ.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη κι εκπροσωπείται νόμιμα σε Δικαστική Μεσολάβηση (κατ΄άρθ.214β ΚΠολΔ), προκειμένου με βάση κοινό ιδιωτικό συμφωνητικό των μερών, να συνταχθεί Πρακτικό Δικαστικής Μεσολάβησης μεταξύ των ανωτέρω, ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214β ΚΠολΔ (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)
 25. Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Αλεξανδρούπολης – Β’ Φάση (Εισηγ.: κ. Πορτοκαλίδης Κωνσταντίνος)
 26. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 27. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 28. Έγκριση απολογισμού Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, έτους 2015. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 29. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 79/2016 Α.Δ.Σ. Αλεξ/πολης ως προς τον ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή Παράπλευρων Έργων Περιφερειακού Δρόμου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 31. Παραλαβή Μελέτης «Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρης». (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 32. Έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Φερών» κατά δύο μήνες. (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση Χλοοτάπητα Γηπέδου Φερών» (Εισηγ.: Γερακόπουλος Χρήστος)
 34. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σημάνσεως έργου: «Αντικατάσταση Τμημάτων Δικτύων Ύδρευσης Οδών Φαναρίου – Σωκράτη Οικονόμου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Α.» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 35. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση Χώρου Πρώην Δημοτικού Σχολείου στη Δημοτική Ενότητα Κίρκης» μέχρι 30-06-2016  (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 36. Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου: «Οικοπάρκο Αλτιναμάζη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Κατασκευή Περιφερειακού Δρόμου» (Εισήγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 39. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων-Εργοταξιακής Σημάνσεως Έργου : «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξ/πολης – Αύρα» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 40. Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Εισηγ.: κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος)
 41. Έγκριση Τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης Φερών.(Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ευάγγελος)
 42. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Optimum Passive Sampling Intelligent Operating Network» (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)
 43. Έγκριση ονοματοδοσίας της αίθουσας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ως «Αίθουσα Ηλίας Ευαγγελίδης» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 44. Έγκριση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αγίας Πετρούπολης και του Συλλόγου Αλεξανδρούπολης «Ρώσικο Σπίτι» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 45. Παραχώρηση χρήσης Αγροτεμαχίου (αριθμ. 294) περιοχής Μαΐστρου. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 46. Πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για ανταλλαγή του Δημοτικού Κτιρίου «Μύλος Μασούρα» με το Δικαστικό Μέγαρο (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 47. Τροποποίηση της 49/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της 420/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την «¨Έγκριση σύναψης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και του τμήματος Γλώσσας – Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ., για την προώθηση του σκοπού του Ινστιτούτου Μελετών Αρχείων Θράκης» (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 48. Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου εκπαιδευτών για τα προγράμματα της “Δια βίου μάθησης” (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 49. Ανάκληση της εκποίησης των αριθ. 5368γ Νο 1, 5368γ Νο 2 και 5368γ Νο 5 τεμαχίων του αγροκτήματος Φερών, έγκριση για την εκ νέου εκποίηση τους και ορισμός Επιτροπής για την εκτίμηση αυτών (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 50. Έγκριση της 7/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, η οποία αφορά την «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνης)
 51. Έγκριση της 20/2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, η οποία αφορά την «Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 52. Έγκριση δαπανών οδοιπορικών του Δημάρχου, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του κ. Γκαμπαερίδη Κων/νου, στην Αγία Πετρούπολη από 27 έως 30 Μαρτίου 2016 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 53. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του Δημάρχου, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη, στις 31-03-2016 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 54. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 29/02/2016 έως 02/03/2016 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 55. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Θεσσαλονίκη στις 17/03/2016 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _______

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος