πάμε μπροστά

Τρίτη

19

Απρίλιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 9η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 20/04/2016 στις 19:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη  14/04/2016
Αριθ. Πρωτ: 16899

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 20/04/2016  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:30, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 2. Εισηγητική έκθεση Α΄τριμήνου του έτους 2016 της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πορεία της Στοχοθεσίας της αντίστοιχης περιόδου (Εισηγ.: κ. Γρηγοριάδης Στέφανος)
 3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 5. Έγκριση Δαπανών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2016» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 6. Έγκριση Δαπανών Εγκαινίων της Νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Καπνομάγαζο) (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 7. Έγκριση αποτελέσματος διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεσης) για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπαίθριου Θεάτρου στο Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 8. Έγκριση τοποθέτησης τερματικών αποδοχής καρτών (P.O.S.) (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 9. Έγκριση χορήγησης μιας θέσης κατάληψης χώρου σε παραγωγό για το έτος 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 10. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 11. Επιβολή προστίμου για παράνομες επιγραφές – πινακίδες Φαρμακείου (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 12. Ορισμός Επιτροπής για τον έλεγχο της μέχρι τώρα πορείας της εκκαθάρισης των δημοτικών επιχειρήσεων ΚΔΕΤΑΦ-ΚΔΕΠΑΦ-ΔΗΚΕΑΛ-ΚΕΠΑΔΑ-ΚΔΕΔΤ–ΑΜΗΚΕΚΑ  και τη σύνταξη του σχετικού προς τούτο πορίσματος (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 13. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής , στο όνομα  της κ. Εξακουστού Μαρίας του Θεοδώρου (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 14. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής, στα ονόματα  των  κ.κ. Βουτσά Μαρίας, Σκεύα Θεογνωσίας, Ασλανίδη Θεόδωρου, Κολιούδη Αναστασίας (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 15. Διαγραφή προστίμων στο όνομα της κ. Σκαλίδου Ελισάβετ (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 16. Τροποποίηση της με αρ.53/2016 Α.Δ.Σ. για διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής Αζνταρίδη Π. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 17. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης  «Υδραυλική μελέτη Πετάλου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 18. Παραλαβή μελέτης «Οριοθέτηση αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων  κτισμάτων του οικοπέδου της κατασκήνωσης Μάκρης» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 19. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Αγροτική οδοποιΐα  Δ.Ε. Φερών» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 20. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή βάσης & μεταφορά αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 21. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή νηπιαγωγείου Παλαγίας» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 22. Απαγόρευση κυκλοφορίας οδού για την διοργάνωση 3on3 street basket στις 7 & 8 Μαΐου 2016 (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 23. Ορισμός κοινής επιτροπής παρακολούθησης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξ/πολης και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το διερευνητικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) έργου «Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 25. Έγκριση παράτασης  συμβατικού χρόνου έργου «Κατασκευή σχαρωτού ομβρίων στη Μάκρη» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Βρύζας Ιωάννης)
 27. Τροποποίηση της αριθ. 759/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά «Δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου και του  κτίσματος του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φερών στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης» (Εισηγ.: κ. Γκότσης Νικόλαος)
 28. Έγκριση υποβολής ή μη  πρότασης χρηματοδότησης στην κοινοτική πρωτοβουλία LIFE 2014-2020 για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Υποδομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Φαλέκας Ιωάννης)
 29. Αντικατάσταση Εκκαθαριστών Δ.Ε.Π.Ε.Α. (Εισηγ.: κ. Ουζουνίδης Γεώργιος)
 30. Αποδοχή και Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δήμου μας με τη Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για Παροχή Τροφίμων σε δικαιούχους προγραμμάτων. (Εισηγ: κ. Βαμβακερός Αντώνιος)
 31. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου «Δημοτικών Έργων – σχεδίου Πόλης» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 32. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στο Ξυλόκαστρο για συμμετοχή του στην Περιφερειακή συνάντηση  του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 33. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 34. Έγκριση δαπανών του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιου στην Αθήνα  (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 35. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 36. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αγγλιά Θεόδωρου, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. ________

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος