πάμε μπροστά

Τετάρτη

20

Απρίλιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 8ης ειδικής δημόσιας συνεδρίασης ΔΣ και 9ης τακτικής της Τετάρτης 20/04/2016

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Απολογισμός Πεπραγμένων, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Οι εισηγήσεις της 8ης ειδικής δημόσιας συνεδρίασης (του απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής και της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης) και  δεν εστάλησαν ποτέ. Η ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και την αναδημοσιεύουμε εδώ.

Οι εισηγήσεις της 9ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ μοιράστηκαν από το Γραφείο Τύπου του δήμου στα μέλη του ΔΣ και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και σε όλους τους δημοσιογράφους και τις τοπικές ιστοσελίδες με διαδοχικά email  την Παρασκευή 15/4/2016 στις 14:46, τη Δευτέρα 18/4 στις 13:04 και 14:34 και την Τρίτη 19/4 στις 12:01.

Ελπίζουμε οι σημερινές συνεδριάσεις να μεταδοθούν ζωντανά από το δημοτικό μας ραδιόφωνο Sferikos 99,3 FM και από το www.sferikos.gr (καθώς το περασμένο μεσημεριανό και μικρής διάρκειας ΔΣ δεν μεταδόθηκε…)

Η ποιότητα του σκαναρίσματος είναι αρκετά καλή, μία εισήγηση έχει μία σελίδα που δεν είναι δυνατόν να διαβαστεί, πρέπει να ξανασκαναριστεί και να ενημερωθεί. Οι εισηγήσεις είναι ταξινομημένες, δεν είχαν όμως αρίθμηση των θεμάτων, το κάναμε εμείς και τις αναρτούμε έτσι.

Από τις εισηγήσεις που μοιράστηκαν, «απουσιάζουν» οι δέκα (10) από τις συνολικά τριάντα οκτώ (38) των δύο συνεδριάσεων (το 26,3% δηλαδή του συνόλου των θεμάτων) – τέσσερις (4) από τον κ. Αγγλιά, τρεις (1) από τον αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Παντελίδη, τρεις (3) από τον κ. δήμαρχο καθώς μία (1) αυτή του θέματος των αιτήσεων/ενημερώσεων (θέμα για το οποίο σπάνια μοιράζονται εισηγήσεις, είτε πριν είτε κατά τη διεξαγωγή του Δ.Σ., παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση έχει διαμαρτυρυθεί πολλάκις γι’ αυτό).

[Ενημέρωση 25/4/2016 09:45: Προστέθηκαν εισηγήσεις για 7 από τα 9 έκτακτα θέματα της συνεδρίασης και για τα θέματα 4ο, 5ο, 6ο και 30ο, καθώς και συμπληρωματικές εισήγησεις για τα 7ο, 8ο και 30ο θέματα]

Οι εισηγήσεις που δεν μοιράστηκαν στους συμβούλους είναι οι εξής:

 1. Θέμα 1ο Ειδικής Συνεδρίασης: «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής» (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 14 του Ν3731/2008)
 2. Θέμα 1ο Τακτικής Συνεδρίασης: Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 3. Θέμα 4ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γ.) [προστέθηκε εισήγηση στις 25/04/2016 09:45]
 4. Θέμα 5ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση Δαπανών « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2016» (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γ.) [προστέθηκε εισήγηση στις 25/04/2016 09:45]
 5. Θέμα 6ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση Δαπανών Εγκαινίων της Νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης ( Καπνομάγαζο) (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γ.) [προστέθηκε εισήγηση στις 25/04/2016 09:45]
 6. Θέμα 31ο Τακτικής Συνεδρίασης: Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου «Δημοτικών Έργων – σχεδίου Πόλης» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 7. Θέμα 32ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στο Ξυλόκαστρο για συμμετοχή του στην Περιφερειακή συνάντηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 8. Θέμα 33ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 9. Θέμα 34ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση δαπανών του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Παντελίδη Γεώργιου στην Αθήνα (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ)
 10. Θέμα 35ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη στην Αθήνα, για συμμετοχή του στο Δ.Σ του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ) [το θέμα αποσύρθηκε καθώς ο κ. Ζητάκης παραιτήθηκε από τα συγκεκριμένα οδοιπορικά]
 11. Θέμα 36ο Τακτικής Συνεδρίασης: Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αγγλιά Θεόδωρου, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

 =============