πάμε μπροστά

Τετάρτη

11

Μάιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 10η έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 11/054/2016 στις 14:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 10/05/2016
Αριθ. Πρωτ: 19759

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 11/05/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/10 καθώς και το άρθρο 95 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για τους παρακάτω λόγους:

  1. Για το πρώτο θέμα, επείγεται η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων του Δήμου, αφού οι ανάγκες για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους έχουν αυξηθεί έντονα και απαιτείται η άμεση κάλυψή τους λόγω της λήξης του σχολικού έτους.
  2. Για το δεύτερο θέμα , λόγω της ανάγκης για άμεση αποκατάσταση του προβλήματος στον φωτισμό της πλατείας του Φάρου εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου : « Τοποθέτηση ιστών με φωτιστικά σώματα στο χώρο της πλατείας του Φάρου»
  3. Για το τρίτο θέμα, λόγω πρόσκλησης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων Ο.Τ.Α. Μακεδονίας Θράκης, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Γερακόπουλου Χρήστου, να εμφανισθεί αυτοπροσώπως στη Θεσσαλονίκη, στις 16/5/2016, προκειμένου να δώσει επεξηγήσεις σχετικά με την Α.Β.Μ.: Α12/2945 Δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και απαιτείται εκτάκτως η έγκριση μετακίνησης

Θέματα:

  1. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Β΄ Δόσης 2016 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
  2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Τοποθέτηση ιστών με φωτιστικά σώματα στο χώρο της πλατείας του Φάρου» (Εισηγ.: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)
  3. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Γερακόπουλου Χρήστου, στη Θεσσαλονίκη (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ. _________

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος