πάμε μπροστά

Παρασκευή

20

Μάιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Καπνομάγαζο/Δημοτική Βιβλιοθήκη – η ταυτότητα του έργου από το μηχανικό κ. Νίκο Στασινάκη

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αρχεία, Δημοτικά Ακίνητα, Καπνομάγαζο (Δημοτική Βιβλιοθήκη), Μεγάλα θέματα δήμου, Φωτογραφίες/Γραφικά

Νίκος Στασινάκης, πολιτικός μηχανικός

Νίκος Στασινάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ

Αλεξανδρούπολη 18-5-2016

Μετά τα χθεσινά (σ.σ. Τετάρτης 18/5/2016) εγκαίνια του ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ και την αναφορά του κ. Δημάρχου Ευάγγελου Λαμπάκη προσωπικά στο όνομά μου, από την θέση του Διευθυντή εκτέλεσης του έργου που μου ανέθεσε η κατασκευάστρια εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε., αισθάνομαι την υποχρέωση να τον ευχαριστήσω δημόσια όχι μόνο για τα καλά του λόγια, αλλά και για την συνεργασία που είχαμε κατά την περίοδο κατασκευής του έργου και τις άοκνες προσπάθειες του προς κάθε κατεύθυνση για την γρήγορη και σωστή αποπεράτωση αυτού.

Αισθάνομαι επίσης την ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που είχαν εμπλοκή στο έργο αυτό, ανεξάρτητα δράσης και ειδικότητας, ιδιαίτερα όμως αυτούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης που αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό ώθησης για την διάσωση του εμβληματικού αυτού κτηρίου.

Ξεχωριστές ευχαριστίες σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που έδωσε όλη του την δύναμη και όλη του την τεχνική κατάρτιση που ήταν απαραίτητη σε κάθε βήμα του έργου και τέλος,

Πολλές – πολλές φιλικές ευχαριστίες στην ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ, που για μια ακόμη φορά με εμπιστεύτηκε να οδηγήσω μέχρι το τέλος την κατασκευή του διατηρητέου αυτού κτηρίου από την θέση του επικεφαλής του εργοταξίου και να γίνει πραγματικότητα ένας κρυφός μου πόθος.

Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου (Καπνομάγαζο)

Η ταυτότητα του έργου έξω από το κτίριο (18/5/2016, φωτό: pamemprosta.org)

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη, αν με την ευκαιρία αυτή, δεν έδινα στη δημοσιότητα τον κατάλογο των συντελεστών του έργου, την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

(Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί το πρώτο μέρος και δεν δημοσιεύεται το δεύτερο, λόγω έλλειψης χώρου, που αφορά τους πολύτιμους συνεργάτες υπεργολάβους, προμηθευτές και εργατοτεχνίτες, επιφυλάσσομαι όμως πολύ γρήγορα να δημοσιευθεί.)

Καπνομάγαζο (πριν και μετά)

Πηγή φωτό: faros-24.gr

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟ

Κύριος Έργου: Δήμος Αλεξανδρούπολης

 • Μελέτη-Επίβλεψη Έργου: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε επί δημαρχίας Ευάγγελου Λαμπάκη

 • Δημοπράτηση: Οκτώβρης 2011
 • Ανάδοχος: Καλλίτεχνος ΑΤΕ
 • Εκτέλεση Έργου: ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ
 • Υπογραφή Σύμβασης: Μάρτης 2012
 • Αποπεράτωση Έργου: Ιούνιος 2015
 • Διευθυντής Εκτέλεσης Έργου: Νίκος Στασινάκης, Πολιτικός Μηχανικός

Το κτήριο εγκαινιάστηκε στις 17-5-2016 και εγκαταστάθηκε σ’ αυτό η δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης.

Συντελεστές

Α. Δήμος Αλεξανδρούπολης

 • Μπρίκα Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Κάβουρας Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τ. Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Σβιντρίδης Μιχάλης, Πολιτικός Μηχανικός, Νέα Στατική Μελέτη & Επίβλεψη φέροντα οργανισμού – Επίβλεψη Αντιστήριξης.
 • Πουλλουξίδου Ειρήνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μελέτη Εφαρμογής & Επίβλεψη Αρχιτεκτονικών
 • Καναρίδης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελέτη Εφαρμογής & Επίβλεψη Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Ιντζές Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • Αθανασίου Αντωνία, Πολιτικός Μηχανικός
 • Τζιντζής Σταμάτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αρχικές Μελέτες – Φάκελος Οικοδομικής Άδειας – Τεύχη Δημοπράτησης

#### Η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτηρίου βασίστηκε σε Αρχιτεκτονική Μελέτη του 2002 του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Καραποστόλου Ξενοφώντα. ####

#### Το Ερευνητικό Έργο Αποκατάστασης του ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟΥ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που έγινε επί Δημάρχου Γεώργιου Αλεξανδρή αποτέλεσε πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την εκτέλεση του έργου ####.

Β. ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ – Μηχανικοί Εργοταξίου

 • Στασινάκης Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Εκτέλεσης ΄Εργου – Επίβλεψη Στατικών – Επίβλεψη Αντιστήριξης – Μελέτη Εφαρμογής & Επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Λεπτομερειών.
 • Άλκιμος Παπαθανασίου & Συνεργάτες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μελέτη Αντιστήριξης του κτηρίου.
 • Πινάτζης Αναστάσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μελέτη Εφαρμογής – Επίβλεψη Η/Μ Εγκαταστάσεων, Αγορά υλικών, Σύνταξη Σχεδίων AS BUILD.
 • Ιωαννίδης Θανάσης, Πολιτικός Μηχανικός, Επίβλεψη Οικοδομικών Εργασιών – Αγορά υλικών.
 • Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός, Αποτυπώσεις Χαράξεις Κατασκευών.
 • Γεμιτζάκης Νίκος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνεργάτης Μηχανικός.

Γ. Εφορία Νεωτέρων Μνημείων

 • Διαγουμά Ανδριανή, Πολιτικός Μηχανικός Διευθύντρια
 • Κατσαντρίδου Κωνσταντίνα, Πολιτικός Μηχανικός, Επίβλεψη Έργων
 • Χατζηγρηγορίου Ανθή, Αρχιτέκτων Μηχανικός τ. Διευθύντρια.

Δ. Υπηρεσία ΕΣΠΑ – Κομοτηνή

 • Κουτσογιάννης Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός.

Και πάλι χίλια ευχαριστώ σε όλους

Νίκος Στασινάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Καπνομάγαζο (πριν και μετά)

Καπνομάγαζο (πριν και μετά) (πηγές φωτό: πάνω faros-24.gr, κάτω pamemprosta.org)

Πουλουξίδου-Στασινάκης στα εγκαίνια του Καπνομάγαζου/Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Τετάρτη 18/5/2016)

Η κ. Πουλουξίδου (αρχιτέκτων μηχανικός του δήμου) και ο κ. Στασινάκης (πολιτικός μηχανικός της ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ) στα εγκαίνια του Καπνομάγαζου/Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Τετάρτη 18/5/2016) (πηγή φωτό: pamemprosta.org)

=============

Πηγή: faros-24.gr