πάμε μπροστά

Δευτέρα

23

Μάιος 2016

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ της Δευτέρας 23/05/2016

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Οι εισηγήσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης εστάλησαν σε ηλεκτρονική μορφή από το Γραφείο Τύπου του δήμου στα μέλη του ΔΣ και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθώς και σε όλους τους δημοσιογράφους και τις τοπικές ιστοσελίδες την Παρασκευή 20/05/2016 στις 09:13.

Η σημερινή συνεδρίαση της Δευτέρας 23/05/2016 (η ενδέκατη τακτική του νέου έτους 2016) θα μεταδοθεί ζωντανά από το δημοτικό μας ραδιόφωνο Sferikos 99,3 FM και από το www.sferikos.gr.

Η ποιότητα του σκαναρίσματος είναι αρκετά καλή, οι εισηγήσεις του πρώτου πακέτου ήταν ταξινομημένες, του δεύτερου όχι. Ταξινομήσαμε και ενοποιήσαμε τις εισηγήσεις, σε κάθε μία προσθέσαμε τον τίτλο και την αρίθμηση του θέματος και τις αναρτούμε σε ένα ενιαίο αρχείο για την ενημέρωσή σας.

Από τις εισηγήσεις που μοιράστηκαν, «απουσιάζουν» έντεκα (11) από τις πενήντα έξι (56) (το 19,6% δηλαδή του συνόλου των θεμάτων) – δύο (2) με εισηγητή τον αντιδήμαρχο κ. Παντελίδη, τέσσερις (4) με εισηγητή τον κ. δήμαρχο και τέσσερις (4) με εισηγητή τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Αγγλιά. Οι εισηγήσεις που δεν μοιράστηκαν μέχρι τη Δευτέρα 23/05/2016 το πρωί στους συμβούλους είναι οι ακόλουθες:

 • Θέμα 1ο: Αιτήσεις – Ενημερώσεις
 • Θέμα 5ο: Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2016 (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 • Θέμα 18ο: Αυτοδίκαιη επαναφορά ακινήτου, δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στην κυριότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Παντελίδης Γεώργιος)
 • Θέμα 43ο: Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 • Θέμα 47ο: Τροποποίηση της 539/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά τον «Ορισμό μελών στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου του άρθρου 70 Ν. 3852/2010» ως προς μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • Θέμα 48ο: Τροποποίηση της 763/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά τη «Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 του Ν.3852/2010)» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • Θέμα 49ο: Τροποποίηση της 617/2014 απόφασης Δ.Σ που αφορά τον «Ορισμό μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 • Θέμα 50ο: Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Φερών και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Γκότση Νικολάου, στην Ουγγαρία (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 • Θέμα 51ο: Έγκριση μετακίνησης, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στη Ιταλία (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 • Θέμα 52ο: Έγκριση μετακίνησης και δαπανών, του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη, στην Κοζάνη (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
 • Θέμα 53ο: Έγκριση μετακίνησης και δαπανών, του Δημάρχου, κ. Λαμπάκη Ευάγγελου, στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Σε περίπτωση που υπάρξουν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

================