πάμε μπροστά

Νικόλαος Γαλάνης Αρχείο

Τετάρτη

23

Ιούλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ψηφιακή Σύγκλιση Δήμου Αλεξανδρούπολης: Άλλη μια απόκλιση… [Άρθρο του Νικόλα Γαλάνη]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτικών Συμβούλων, Ημερήσια Διάταξη, Νικόλαος Γαλάνης

Γαλάνης Νικόλαος

Γαλάνης Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος δήμου Αλεξανδρούπολης

Στην πιο πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 11/7/2014, κληθήκαμε να αποφασίσουμε για την ανάθεση του έργου: “Ολοκληρωμένο Σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης“.

Θέμα 21 "Ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης" - Δημοτικό Συμβούλιο 11/7/2014

Θέμα 21 – Δημοτικό Συμβούλιο της 11/7/2014

Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με την εισήγηση που μοιράστηκε στους συμβούλους σχετίζεται με “την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού βήματος για τους πολίτες αξιοποιώντας τις αρχές Κοινωνικής Δικτύωσης, Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Δημοκρατίας και δημοσιοποίησης περιεχομένου από τους ίδιους στηριζόμενο σε τεχνολογίες Web 2 και OpenSocial”.

Ως συγκεκριμένοι στόχοι της πράξης αναφέρονται “η προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ” και η “βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών”. Στα παραδοτέα του έργου, περιλαμβάνονται, σύμφωνα πάντα με την εισήγηση, πέντε Infokiosks και οθόνες, καθώς και κάποια υποσυστήματα, όπως διαχείρισης χρηστών, εκπαίδευσης, περιεχομένου και εγκατάστασης καθώς και εκπαιδευτικό υλικό. Το κόστος του έργου: 271 χιλιάδες ευρώ και ο Δήμος θα διενεργήσει διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση.

Είναι πραγματικά λυπηρό και αποκαρδιωτικό αυτό που συμβαίνει. (περισσότερα…)

Δευτέρα

14

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Ανάπλαση Πάρκου Ανατολικής Θράκης ή αλλιώς: λεφτά υπάρχουν για πέταμα

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικών Συμβούλων, Μεγάλα θέματα δήμου, Νικόλαος Γαλάνης, Οικονομικά δήμου

Γαλάνης Νικόλαος

Γαλάνης Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος δήμου Αλεξανδρούπολης

Είναι ενδιαφέρον να δούμε με τι είδους επιλογές “αξιοποιούνται” τα χρήματα των δημοτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ένα από τα τελευταία παραδείγματα, που αφορά το Πάρκο της Ανατολικής Θράκης. Συγκεκριμένα, το έργο της ανάπλασης του εν λόγω πάρκου εντάχθηκε σε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε είχε ύψος περίπου 240 χιλιάδες ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά τα χρήματα σας φαίνονται πολλά ή λίγα για το έργο που έχει επιτελεστεί (αφήστε που αυτή η αποψίλωση με την κοπή των δέντρων προσωπικά με θλίβει), αλλά εδώ θα μας απαντήσουν εύκολα, ότι πρόκειται για χρήματα που προέρχονται από το ΕΣΠΑ άρα δε φεύγουν (άμεσα τουλάχιστον) από την τσέπη μας. Προσέξτε την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 28/6/2012.

(περισσότερα…)