πάμε μπροστά

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω:

Εάν θέλετε να μας αποστείλλετε κάποιο έγγραφο κρυπτογραφημένο, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το PGP (διαβάστε χρήσιμες οδηγίες για MAC και για PC) επισυνάπτοντας το δημόσιο κλειδί σας.

Διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι ο κ. Πασχάλης Δρακόπουλος.

Το δημόσιο κλειδί του pamemprosta.org είναι το παρακάτω:

PGP Key

—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–
Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.22 (Darwin)

mQINBFQhO+kBEADEcB+dfTNJiWuR2vKBGS5t/MdWrVpPy9mvi4dAtlxmsxffs0p4
qSL/UUlMsr5eF/5ygPFK1I2tLCTCoW0GkzC5bYQgC5FK3QCQU7zpTPT/lZ42Sfj4
hzObkCfq1IeET2e820+1OpfEhIusxVnApsCRSlK4LqK2iO1ijaX3xizLaiWrS1vL
C2fGGU/TJKXj/LE1BYHduhra1Ndnwe7kkFoazjZGIPQ8qYpgG5ezicJZgUR/+T0W
4pQhSyRVVP9Gz0MZzxk8SsLykVp6TdnL5b9qnqNTMambFPmiWOuaW7qBqd/KTxRj
DnT4QlEkmKZ40xX400Sm7IzpRBJLZOm0kIBfON/hwbBi7P1PLFwXu3xjf+paf5Zx
lLQXMtrmKUyCvtSYuu+7DZoKKNASVxrpxTaUwnfDUWx9xUhvrblLZ5nUjGP5JPnO
aGh6bKOc1oXn7Y9IwwEfjv6Edd+HOtR+YLXu1SGG6f/Pws81xD8BgNot8t7KFSZp
39KbufzZBtRjj7ag4jQdpQmDaikJTJT/A0LWcqgDpbeZAN10Vvs5UoouaEHoEF9J
znBcSyQ/xaly7BO9jxXWwstx+zc4Mc1AFy+vtuZn1QbvBwcFARRhGgGx6KUycQ9S
DdtfigderxnsDqlWXkt1pRQCcg8niMTx9VvwIOhVFhv/nkXSSk9v4YTh0wARAQAB
tCdwYW1lbXByb3N0YS5vcmcgPHBhbWVtcHJvc3RhQGdtYWlsLmNvbT6JAj0EEwEK
ACcFAlQhO+kCGwMFCQeGH4AFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQWZZq
hMy6N5KYcg//Y0b+K7Np3qJkAWcSuma1y2jgYVxmUueqGEVwBmeM2cqaAzNEcIPE
3ZKz7PRiD111CzBlRmK2xq8r4M0jCOBfLGrAQue8qM0ccT8z9h/oGLRcPNcn+yeA
8cgDIEJMvBle8wPIt7LykC1QJHuz2AxHPZO4gYNh0FWUjLyoSHE4hH/C/UuKV5Sw
FUN4NjUHsF2LmT82RaJd3G3gUgeAUHc+wYFIg4UioWGtO2KAPNiMe/wiMgL6y8cj
tl1EXsxS4AafabHMTbq0lMk7YyCf9EJuTOHXo9BLhNWKljLZkO+99Xx9Gh5ReTYN
okI8UKC93AXJqEfulOoWUpcTNAQAOmGoRQ480hE4T4N1/0x3illAF37f962BItQq
G3JFEKUbn3qsTE/b81laH5iEWX/r7tP04GbmhUuUdKGnDap5v7Mh42LmtIU7TWIZ
ocrHY4Y5queTVcewM+y7mCp73XdkELF/u6DIfkdGlyyDbQo1xCEpITyt8bQ7qJcI
YmaE1p6Nh6KAwrkVYuEi+yixFIWjK+Tkt+LbcVKjbcjZMwSnaIooEdVNXKft6Y6b
OJn5JnyLPobRbjFJHiaf8YkEwXQsIarC5zXvoSQzhwMWSWzXK76OG0FgPca7IALG
oPMdo7C/6JLbsRM0eS2bknK7umO/Ei0nvmyaKLWlWi4eR8O8dvb6gB65Ag0EVCE7
6QEQAOWKRMV+m4e0p+GQ1C78rQYBKr7+lq+kSKOQdLvIKv4I6HOXmb4NbCSbr6Q6
SWbcDdhNMFOV7JDFP/1BVwCh6PX/yu1j+AaZEEBvAgXDgynoaypi+2miWjUrWSIf
phQTYC6SKjT9yuvlCqrzX74SBfxtH5RX1aHjrgcel19Q7/6gKd5wMalBytYZ4hHM
MqD0I2IlSaDjytlDBN22YKIXTALM/JvBwvBHX+SxUhKREunGSVnCkWZGfrP2O0YB
pdqXmYE49ViF6pZHoVzStvv4V/YTEz/2wgMN1A3Y6uTai2jSYp+XraXfyhqiBNvu
YhI53Wk3WtFdjNGP+aqeq/sdqlKsSnr3b2sVkC2Yx6fJVCWb4iCaqcfifvv1xGoe
/LpIzg2k+yG8MdOxcOXBmeou6x+BaHMwczXItm/NdNTWcJD5B3aQNZZrUY8exSz2
4yg1+LNMAXHxVAZeXfwCKBbwQo0kJH6HRQ3mFP6KR/JPhqPOigmibrsN+8OBKfnw
NpML0rRRvAHKMl/s9Gzgid8ZMf4FL9ovRKbxH3a8Vj2e0/S/Xkw4wIJ8Z4fwC/wV
Pdvg1w+nE+oClWGC4SZDJyHnSNHUrTmN2rkwAQrEXAtfP4SWnrArAadec7G+pmBB
DvCzdmwNvfgeAB+s5OVkmUE6GEzSlPr8CIphzz89gUeqaoxDABEBAAGJAiUEGAEK
AA8FAlQhO+kCGwwFCQeGH4AACgkQWZZqhMy6N5IWJQ/9F6AGl6SPVEFg+zAObOqg
NKHIQuOV0GnQrGFSJ7x/Vqv/aZkeryfSA5LxY8kudLeuXdUacpEXNxgbtz0QSb1P
sPMpSclOQwfU+fRsIspDKonYJQp++M+1Ak7WFxtto0cBzq3Cl5l79+m17DdXS1+Z
5PdgOqAtssbLjC9TccvmNOdzR9hh5jrP7CuUcQ8zEALPI2ftS0CrTPk/jZ1hzcOi
eOsqIlY0AG3JrJPDRy4U5xeBoXNra9mb1ubS5COGlQBw2Q7nboRnuuNSFgzQP+Ey
rl+t2wrJzktEOlJ6RdP88JnFpUcmhfTq4REYBzKQi85wicEPCyf79BD0eVaDTEv4
hhYgAEQiB8UyBOPJOXvvUzcD0L/V1hEeK5UmZtcwfViKO55dkH/B/7bunIdLhv6G
5msFMEHRvElX5K6tYkCWfxRQzWVR29iKiNZWHE5L81C1LzzJP3cHdh3rwrqltoa5
fb0yNq7rMaV/BDpVJq5ryQNEoiEaNrjeJx2Cvxc3SOeVH8gEegoe1hCK3neblkGy
3G60xV0hiNnmKtzD/8A+dIueRXzjB4sQjWjngvYqHLYtpb1+JWpMBO6ebkc7B0jQ
M2bYB4WrAkAItaZtakrOx7/n0f9IvPH4Qg7ckK3m0202J7BbCXrtuRd/KYUzt34q
wWGoqM2Fh3niYBLjrA0rtk4=
=1Bd3
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω:

Εάν θέλετε να μας αποστείλλετε κάποιο έγγραφο κρυπτογραφημένο, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το PGP (διαβάστε χρήσιμες οδηγίες για MAC και για PC) επισυνάπτοντας το δημόσιο κλειδί σας.

Διαχειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι ο κ. Πασχάλης Δρακόπουλος.

Το δημόσιο κλειδί του pamemprosta.org είναι το παρακάτω:

PGP Key

—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–
Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.22 (Darwin)

mQINBFQhO+kBEADEcB+dfTNJiWuR2vKBGS5t/MdWrVpPy9mvi4dAtlxmsxffs0p4
qSL/UUlMsr5eF/5ygPFK1I2tLCTCoW0GkzC5bYQgC5FK3QCQU7zpTPT/lZ42Sfj4
hzObkCfq1IeET2e820+1OpfEhIusxVnApsCRSlK4LqK2iO1ijaX3xizLaiWrS1vL
C2fGGU/TJKXj/LE1BYHduhra1Ndnwe7kkFoazjZGIPQ8qYpgG5ezicJZgUR/+T0W
4pQhSyRVVP9Gz0MZzxk8SsLykVp6TdnL5b9qnqNTMambFPmiWOuaW7qBqd/KTxRj
DnT4QlEkmKZ40xX400Sm7IzpRBJLZOm0kIBfON/hwbBi7P1PLFwXu3xjf+paf5Zx
lLQXMtrmKUyCvtSYuu+7DZoKKNASVxrpxTaUwnfDUWx9xUhvrblLZ5nUjGP5JPnO
aGh6bKOc1oXn7Y9IwwEfjv6Edd+HOtR+YLXu1SGG6f/Pws81xD8BgNot8t7KFSZp
39KbufzZBtRjj7ag4jQdpQmDaikJTJT/A0LWcqgDpbeZAN10Vvs5UoouaEHoEF9J
znBcSyQ/xaly7BO9jxXWwstx+zc4Mc1AFy+vtuZn1QbvBwcFARRhGgGx6KUycQ9S
DdtfigderxnsDqlWXkt1pRQCcg8niMTx9VvwIOhVFhv/nkXSSk9v4YTh0wARAQAB
tCdwYW1lbXByb3N0YS5vcmcgPHBhbWVtcHJvc3RhQGdtYWlsLmNvbT6JAj0EEwEK
ACcFAlQhO+kCGwMFCQeGH4AFCwkIBwMFFQoJCAsFFgIDAQACHgECF4AACgkQWZZq
hMy6N5KYcg//Y0b+K7Np3qJkAWcSuma1y2jgYVxmUueqGEVwBmeM2cqaAzNEcIPE
3ZKz7PRiD111CzBlRmK2xq8r4M0jCOBfLGrAQue8qM0ccT8z9h/oGLRcPNcn+yeA
8cgDIEJMvBle8wPIt7LykC1QJHuz2AxHPZO4gYNh0FWUjLyoSHE4hH/C/UuKV5Sw
FUN4NjUHsF2LmT82RaJd3G3gUgeAUHc+wYFIg4UioWGtO2KAPNiMe/wiMgL6y8cj
tl1EXsxS4AafabHMTbq0lMk7YyCf9EJuTOHXo9BLhNWKljLZkO+99Xx9Gh5ReTYN
okI8UKC93AXJqEfulOoWUpcTNAQAOmGoRQ480hE4T4N1/0x3illAF37f962BItQq
G3JFEKUbn3qsTE/b81laH5iEWX/r7tP04GbmhUuUdKGnDap5v7Mh42LmtIU7TWIZ
ocrHY4Y5queTVcewM+y7mCp73XdkELF/u6DIfkdGlyyDbQo1xCEpITyt8bQ7qJcI
YmaE1p6Nh6KAwrkVYuEi+yixFIWjK+Tkt+LbcVKjbcjZMwSnaIooEdVNXKft6Y6b
OJn5JnyLPobRbjFJHiaf8YkEwXQsIarC5zXvoSQzhwMWSWzXK76OG0FgPca7IALG
oPMdo7C/6JLbsRM0eS2bknK7umO/Ei0nvmyaKLWlWi4eR8O8dvb6gB65Ag0EVCE7
6QEQAOWKRMV+m4e0p+GQ1C78rQYBKr7+lq+kSKOQdLvIKv4I6HOXmb4NbCSbr6Q6
SWbcDdhNMFOV7JDFP/1BVwCh6PX/yu1j+AaZEEBvAgXDgynoaypi+2miWjUrWSIf
phQTYC6SKjT9yuvlCqrzX74SBfxtH5RX1aHjrgcel19Q7/6gKd5wMalBytYZ4hHM
MqD0I2IlSaDjytlDBN22YKIXTALM/JvBwvBHX+SxUhKREunGSVnCkWZGfrP2O0YB
pdqXmYE49ViF6pZHoVzStvv4V/YTEz/2wgMN1A3Y6uTai2jSYp+XraXfyhqiBNvu
YhI53Wk3WtFdjNGP+aqeq/sdqlKsSnr3b2sVkC2Yx6fJVCWb4iCaqcfifvv1xGoe
/LpIzg2k+yG8MdOxcOXBmeou6x+BaHMwczXItm/NdNTWcJD5B3aQNZZrUY8exSz2
4yg1+LNMAXHxVAZeXfwCKBbwQo0kJH6HRQ3mFP6KR/JPhqPOigmibrsN+8OBKfnw
NpML0rRRvAHKMl/s9Gzgid8ZMf4FL9ovRKbxH3a8Vj2e0/S/Xkw4wIJ8Z4fwC/wV
Pdvg1w+nE+oClWGC4SZDJyHnSNHUrTmN2rkwAQrEXAtfP4SWnrArAadec7G+pmBB
DvCzdmwNvfgeAB+s5OVkmUE6GEzSlPr8CIphzz89gUeqaoxDABEBAAGJAiUEGAEK
AA8FAlQhO+kCGwwFCQeGH4AACgkQWZZqhMy6N5IWJQ/9F6AGl6SPVEFg+zAObOqg
NKHIQuOV0GnQrGFSJ7x/Vqv/aZkeryfSA5LxY8kudLeuXdUacpEXNxgbtz0QSb1P
sPMpSclOQwfU+fRsIspDKonYJQp++M+1Ak7WFxtto0cBzq3Cl5l79+m17DdXS1+Z
5PdgOqAtssbLjC9TccvmNOdzR9hh5jrP7CuUcQ8zEALPI2ftS0CrTPk/jZ1hzcOi
eOsqIlY0AG3JrJPDRy4U5xeBoXNra9mb1ubS5COGlQBw2Q7nboRnuuNSFgzQP+Ey
rl+t2wrJzktEOlJ6RdP88JnFpUcmhfTq4REYBzKQi85wicEPCyf79BD0eVaDTEv4
hhYgAEQiB8UyBOPJOXvvUzcD0L/V1hEeK5UmZtcwfViKO55dkH/B/7bunIdLhv6G
5msFMEHRvElX5K6tYkCWfxRQzWVR29iKiNZWHE5L81C1LzzJP3cHdh3rwrqltoa5
fb0yNq7rMaV/BDpVJq5ryQNEoiEaNrjeJx2Cvxc3SOeVH8gEegoe1hCK3neblkGy
3G60xV0hiNnmKtzD/8A+dIueRXzjB4sQjWjngvYqHLYtpb1+JWpMBO6ebkc7B0jQ
M2bYB4WrAkAItaZtakrOx7/n0f9IvPH4Qg7ckK3m0202J7BbCXrtuRd/KYUzt34q
wWGoqM2Fh3niYBLjrA0rtk4=
=1Bd3
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–