πάμε μπροστά

Παρασκευή

13

Μάιος 2011

0

ΣΧΟΛΙΑ

Το άρθρο 370Α, παράγραφοι 1 ως 3

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Ανεπίσημα Πρακτικά, Δημοτικό Συμβούλιο, Ζωντανή Ενημέρωση, Κανονισμός Λειτουργίας, Μεγάλα θέματα δήμου

Επισυνάπτεται αυτούσιο το κείμενο των 3 πρώτων παραγράφων του άρθρου 370Α του Ποινικού Κώδικα που επικαλείται ο κ. Αγγλιάς στη συνέντευξή του. Είναι ενδιαφέρον να γίνει συζήτηση επί του νόμου από ειδικούς, καθώς δε φαίνεται να προκύπτει από αυτόν ότι απαγορεύεται η καταγραφή των δημόσιων συνεδριάσεων. Αντιθέτως, γίνεται ρητή αναφορά σε μη δημόσιες πράξεις. Ίσως μένει να διευκρινιστεί αν οι “προφορικές συνομιλίες” που αναφέρονται στο Νόμο, εμπεριέχουν και τις δημόσιες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Άρθρο 370Α

Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας

1.      Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή τα στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.

2.      Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.

3.      Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου.