πάμε μπροστά

Δευτέρα

9

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Θέματα, εισηγήσεις και ανεπίσημα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής της 3/4/2012

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Ανεπίσημα Πρακτικά, Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Ακολουθούν τα ανεπίσημα πρακτικά της οικονομικής επιτροπής της Τρίτης 03/04/2012 όπως αυτά καταγράφηκαν από την παράταξή μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι για τα επίσημα πρακτικά μπορείτε να απευθύνεστε με αίτησή σας στη γραμματεία του γραφείου του κ. δημάρχου, προέδρου της οικονομικής επιτροπής.

Κατεβάστε την πρόσκληση και τις εισηγήσεις, εδώ:

Πρόσκληση και εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής 03/04/2012

Για να κατεβάστε τα ανεπίσημα πρακτικά, κάντε κλικ εδώ ή συνεχίστε να τα διαβάζετε παρακάτω:

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στο γραφείο του δημάρχου σήμερα Τρίτη 3/4/2012 και ώρα 13:50.
Παρόντες όλα τα μέλη της επιτροπής πλην του κ. Δευτεραίου Σάββα.

Έκτακτο Θέμα 1: Καθαρισμός Ακτών 2012 (εισηγητής κ. Σούλτας Χαράλαμπος)
(για το θέμα δεν υπάρχει εισήγηση)

Το έκτακτο του θέματος δικαιολογείται λόγω του ότι πλησιάζει το καλοκαίρι και βιαζόμαστε μη χάσουμε την περίοδο.

Ο κ. Δουνάκης ρωτά γιατί γίνεται καθαρισμός δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Αύγουστο.

Ο κ. Σούλτας απάντησε ότι έτσι γίνεται κάθε χρονιά, ο καθαρισμός του Αυγούστου γίνεται στα τέλη του μήνα.

Ο κ. Κογιομτζής πρότεινε να γίνεται μέσα στον Ιούλιο ο 2ος καθαρισμός, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με άλλους συμβούλους.

Ο κ. δήμαρχος προτείνει να γίνει μόνο ένας καθαρισμός για εξοικονόμηση χρημάτων, αυτός του Μάιου. Θα έχουμε έτσι το μισό κόστος, αντί 49.000 γύρω στις 24.000 ευρώ.

Ο κ. Σούλτας θυμίζει ότι πάνω από 24,6 χιλ. ευρώ γίνεται με διαγωνισμό, ενώ κάτω από 24 χιλ. ευρώ μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση με δημοσίευση.

Ο κ. δήμαρχος ζητά να προσαρμοστεί η εισήγηση με μείωση του ποσού και καθαρισμό των ακτών μία φορά τη σεζόν.

Ψηφίζεται ομόφωνα.

Έκτακτο Θέμα 2: Διαταγές Πληρωμών
(για το θέμα δεν υπάρχει εισήγηση)

Αποσύρεται

Θέμα 1ο: Χαρακτηρισμός καθαρισμού σκουπιδότοπου Φερών ως εξαιρετικού και επείγοντος γεγονότος, προϋπολογισμού μελέτης 8.500 ΕΥΡΩ, βάσει του άρθ. 103 ν. 3463/06 και αρθ.72 ν. 3852/10. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
(για το θέμα δεν υπάρχει εισήγηση)

Πρόκειται για έργο με δημοσίευση, σύμφωνα με τον κ. δήμαρχο.

Ο κ. Σούλτας ανέφερε ότι έγινε σύσταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας που έκαναν επιτόπιο έλεγχο να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα.

Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 2ο: Χαρακτηρισμός αποκατάστασης ΧΑΔΑ ως εξαιρετικού επείγοντος γεγονότος, προϋπολογισμού μελέτης 7.000 ΕΥΡΩ, βάσει του άρθ. 103 ν. 3463/06 και άρθ. 72 ν. 3852/10. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
(για το θέμα δεν υπάρχει εισήγηση)

Ο κ. Σούλτας ανέφερε ότι τα σκουπίδια με τις βροχές υπήρχε κίνδυνος να πέσουν μέσα στα χωράφια. Δεν πρόκειται για έργο, αλλά για εργασία. Το έργο δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια από την κ. Αντωνία Αθανασίου. Ο κ. Σούλτας ζητά να βγει ως έκτακτο λόγω του περιορισμού που υπάρχει στις μισθώσεις μηχανημάτων.

Ο κ. Δήμαρχος ζητά διευκρινήσεις από τον κ. Γερακόπουλο, ο οποίος καλείται να προσέλθει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Γερακόπουλος ανέφερε ότι υπήρχε κίνδυνος κατολίσθησης στα Νότια του Χ.Α.Δ.Α.

Ο κ. Σούλτας επανέλαβε ότι προτείνει να περάσει σαν έκτακτο γιατί αν στο μέλλον χρειαστούμε τσάπα δε θα μπορούμε να πάρουμε.

Η κ. Αθανασίου Αντωνία επιβεβαίωσε ότι είχαμε 7μ ύψους απορρίμματα και έπρεπε να γίνει άμεσα αποκατάσταση με μηχάνημα μεγάλου μεγέθους. Η ίδια βεβαίωσε την επικινδυνότητα και το κατεπείγον του έργου.

Ο κ. δήμαρχος ρώτησε αν δεν γινόταν να περιμένουμε για να ακολουθηθούν οι διαδικασίες.

Ο κ. Σούλτας συμπλήρωσε ότι έπρεπε να γίνει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και μετά να έρθει το θέμα στην οικονομική επιτροπή.

Κατόπιν και πρότασης του κ. Κογιομτζή, να χαρακτηριστεί το γεγονός ως έκτακτο  από την Οικονομική Επιτροπή και να το αναθέσει απευθείας ο ίδιος ο κ. δήμαρχος όπως έχει δικαίωμα να το κάνει, η πρόταση έγινε δεκτή.

Ψηφίζεται ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή το έκτακτο του γεγονότος.

Θέμα 3ο: Προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφέων – φορτωτών grader, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων έργων. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)

Θέμα 4ο: Μελέτη συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οχημάτων. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)
Θέμα 5ο: Προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων, φορτηγών αυτοκινήτων, επιβατικών – ημιφορτηγών λεωφορείων και πλυντηρίων κάδων. (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)

Αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού λόγω του ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.

Ψηφίζονται ομόφωνα

Ώρες συνεδρίασης Νομικών Προσώπων

Ο κ. δήμαρχος παρατηρεί τον κ. Ζητάκη για τις ώρες συνεδρίασης στο Πολυκοινωνικό. Του ζητά αυτές να γίνονται πάντα σε απογευματινές και μη εργάσιμες ώρες για να μπορούν να παρίστανται τα μέλη που εργάζονται. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα.

Ο κ. Ζητάκης αλλάζει την ώρα συνεδρίασης του Δ.Σ. του Πολυκοινωνικού από την Παρασκευή 6/4/2012 14:00 σε 18:00, εκφράζοντας το παράπονο ότι ο κ. Γαλάνης δεν παρίσταται στα Δ.Σ., ενώ την περασμένη φορά η συνεδρίαση ορίστηκε για απογευματινή ώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι στο περασμένο Δ.Σ. ο κ. Γαλάνης εξέφρασε το πρόβλημα που έχει να παρίσταται στις συνεδριάσεις 14:00 το μεσημέρι, αφού εργάζεται στην Κομοτηνή, και ότι την περασμένη φορά που η συνεδρίαση έγινε απόγευμα, ο ίδιος δεν έλαβε πρόσκληση ούτε σε έγγραφο αλλά ούτε και σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, πράγμα που επιβεβαίωσε και ο κ. Δούρος.

Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Κατασκευή και συντήρηση γεώτρησης Κρυονερίου. (Εισηγήτρια κ. Ντεφίδου Αικατερίνη)

Ο κ. Σεραφειμίδης ρωτά αν θα προλάβουμε τον Μάιο.

Η κ. Ντεφίδου απαντά ότι δε γνωρίζει.

Εγκρίνεται το πρακτικό της κλήρωσης. Ψηφίζεται ομόφωνα.

Θέμα 7ο: Έγκριση εκμίσθωσης του αριθμ. 99 αγροτεμαχίου, έκτασης 9.100 τ.μ. στην περιοχή Αρδανίου και του αριθμ. 1361 αγροτεμαχίου έκτασης 3.000 τ.μ. στην περιοχή Αρδανίου (Εισηγητής κ. Δουνάκης Κων/νος)

Ψηφίζεται ομόφωνα

Θέμα 8ο: Έγκριση ανάδειξης Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης απ’ ευθείας ανάθεσης και διαγωνισμών προμηθειών, παραλαβής απευθείας ανάθεσης και διαγωνισμών προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ), διενέργειας διαγωνισμών για υπηρεσίες (28/80) και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (28/80). (Εισηγητής κ. Σούλτας Μπάμπης)

Ψηφίζεται ομόφωνα.