πάμε μπροστά

Δευτέρα

23

Απρίλιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Προκύπτει θέμα ακυρότητας για τους 7 διαγωνισμούς εκμίσθωσης κυλικείων αυτής τη εβδομάδας σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω μη έγκαιρης ανάρτησης στο Διαύγεια και στη σελίδα του δήμου;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Προκηρύξεις

Θυμιανίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β'βάθμιας ΕκπαίδευσηςΤο Σάββατο 31/3/2012 υπέπεσε στην αντίληψή μας δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης στην εφημερίδα «Η Γνώμη», την οποία και αναρτήσαμε αμέσως στην ιστοσελίδα μας για ενημέρωση των συνδημοτών μας.

Την Πέμπτη 5/4/2012 το πρωί, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Κώστα Θυμιανίδη, για να τον ρωτήσουμε  εάν θα αναρτηθούν οι προκηρύξεις στο Διαύγεια. Μας απάντησε ότι λόγω του ότι η γραμματέας της επιτροπής εκείνη την περίοδο απουσίαζε σε άδεια, οι αναρτήσεις θα προχωρούσαν κανονικά αλλά με καθυστέρηση.

Σήμερα 23/4/2012 το πρωί ξαναεπικοινωνήσαμε με τον κ. Θυμιανίδη, αναφέροντάς του ότι στο Διαύγεια δεν υπάρχει ακόμα ανάρτηση σχετική με το θέμα. Ο κ. πρόεδρος μας παρέπεμψε στη γραμματέα της επιτροπής, στις Φέρες. Η γραμματέας της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και μας απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις προκηρύξεις. Μας ανέφερε ότι τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων έχουν αναλάβει οι διευθυντές των σχολείων. Την ενημερώσαμε ότι η σχολική επιτροπή Α’βάθμιας Εκπαίδευσης, υπό τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Σπηλιωτόπουλου, δημοσιεύει κανονικά στο Διαύγεια τις προκηρύξεις και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών (δείτε παλαιότερες σχετικές αναρτήσεις μας για διακηρύξεις και παρατάσεις εκμισθώσεων και κατακυρώσεις διαγωνισμών).

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο κ. Θυμιανίδη Κώστα και τη γραμματέα κ. Παπάζογλου Βασιλική για τη συνεργασία και την αποστολή των αποφάσεων που ζητήσαμε. Η ασάφεια που υπάρχει ως προς το τι αναρτάται στο Διαύγεια και τι όχι πρέπει να ξεκαθαριστεί. Σε έρευνά μας στο διαδίκτυο, οι σχολικές επιτροπές και άλλων δήμων αναρτούν στο Διαύγεια καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου τους τις αντίστοιχες προκηρύξεις καθώς και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών.

Στη σελίδα του δήμου μας www.alexpolis.gr μέχρι σήμερα 23/4/2012 και ώρα 23:30 οι προκηρύξεις δεν είχαν δημοσιευτεί (Δελτία ΤύπουΔιακηρύξεις).

Τονίζουμε, ότι στο άρθρο 2 παρ. 16 του Νόμου 3861 της 13/7/2010 (ΦΕΚ Α 112/2010) που ορίζει τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια, αναφέρεται ότι στο διαδίκτυο αναρτώνται «περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού».

Τελικώς οι αναρτήσεις των προκηρύξεων έγιναν κανονικά στο Διαύγεια σήμερα το μεσημέρι από 13:35 έως και τις 14:23 (όσον αφορά τις προκηρύξεις και τις συγκροτήσεις Επιτροπών Διενέργειας των Διαγωνισμών).

Θέτουμε το ακόλουθο ερώτημα στη δημοτική αρχή:

Μήπως η σημερινή δημοπρασία στο 2ο Γ.Ε.Λ. (Δευτέρα 23/4/2012 και ώρα 10:00 η δημοπρασία – Δευτέρα 23/4/2012 ώρα 13:53 η ανάρτηση στο Διαύγεια), καθώς και οι επόμενες δεν είναι έγκυρες λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησής τους στην ιστοσελίδα του δήμου και στο Διαύγεια;

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε και εξυπηρετώντας την ανάγκη των συνδημοτών μας για αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας για επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και τη διαφάνεια που πρεσβεύουμε ως παράταξη, συγκεντρώσαμε και σας ανακοινώνουμε τις προκηρύξεις όπως δημοσιεύτηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Διαύγεια.

===========================

Στα πλαίσια της λήξης των μισθώσεων στο τέλος του τρέχοντος διδακτικού έτους, προκηρύσσονται οι παρακάτω διαγωνισμοί μίσθωσης κυλικείων:

 

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 4ου Γυμνασίου (Απόφαση 14/15.03.2012 Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης)

Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης στην οδό Αυτ. Θεοδώρας 15, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο του διευθυντή την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 ώρα 10:00 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
 Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018).

Κατεβάστε το πρακτικό του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της 15/3, όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα 23/4/2012, κάνοντας κλικ εδώ.

Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο 4ο Γυμνάσιο, κάντε κλικ εδώ.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 2ου Γ.Ε.Λ. (Απόφαση 15/15.03.2012 Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης)

Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 2ου Γ.Ε.Λ. Αλεξ/πολης στην οδό Αμμοχώστου 4, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο της διευθύντριας τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 ώρα 10:00 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ. 
Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018).

Κατεβάστε το πρακτικό του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της 15/3, όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια σήμερα 23/4/2012, κάνοντας κλικ εδώ.

Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο 2ο ΓΕΛ, κάντε κλικ εδώ.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 2ου ΕΠΑ.Λ. (Απόφαση 16/15.03.2012 Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης)

Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αλεξ/πολης στην οδό Λ. Νικολαΐδη, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο της διευθύντριας την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 ώρα 10:00 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ. 
Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018).

Κατεβάστε το πρακτικό του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της 15/3, όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια σήμερα 23/4/2012, κάνοντας κλικ εδώ.

Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο 2ο ΕΠΑΛ, κάντε κλικ εδώ.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 3ου Γ.Ε.Λ. (Απόφαση 17/15.03.2012 Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης)

Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 3ου Γ.Ε.Λ. Αλεξ/πολης στην οδό Αμμοχώστου 4, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο της διευθύντριας τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2012 ώρα 10:00 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
 Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018).

Κατεβάστε το πρακτικό του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της 15/3, όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια σήμερα 23/4/2012, κάνοντας κλικ εδώ.

Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο 3ο ΓΕΛ, κάντε κλικ εδώ.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 1ου, 3ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ Αλεξ/πολης (Απόφαση 18/15.03.2012 Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης)

Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 1ου, 3ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ Αλεξ/πολης στην οδό Κατακουζινού 10, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο του διευθυντή τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 ώρα 10:00 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
 Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018).

Κατεβάστε το πρακτικό του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της 15/3, όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια σήμερα 23/4/2012, κάνοντας κλικ εδώ.

Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο 1ου, 3ου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ, κάντε κλικ εδώ.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 4ου Γ.Ε.Λ. Αλεξ/πολης (Απόφαση 19/15.03.2012 Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης)

Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 4ου Γ.Ε.Λ. Αλεξ/πολης στην οδό Νικηταρά 35, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο του διευθυντή την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 ώρα 10:00 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
 Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018).

Κατεβάστε το πρακτικό του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της 15/3, όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια σήμερα 23/4/2012, κάνοντας κλικ εδώ.

Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο 4ο Γ.Ε.Λ., κάντε κλικ εδώ.

 

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 1ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης (Απόφαση 20/15.03.2012 Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπ/σης)

Στο τέλος του διδακτικού έτους λήγει η 1 έτους παράταση μίσθωσης του κυλικείου στο  σημερινό μισθωτή. Προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης στην οδό 14ης Μαΐου 110, με αποσφράγιση προσφορών στο γραφείο του διευθυντή την Τετάρτη 2  Μαΐου 2012 ώρα 10:00 δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ.
 Ελάχιστο ποσό προσφοράς τα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
 Διάρκεια μίσθωσης τα 6 χρόνια (1/7/2012 έως 30/6/2018).

Κατεβάστε το πρακτικό του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της 15/3, όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια σήμερα 23/4/2012, κάνοντας κλικ εδώ.

Για την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο 1ο Γυμνάσιο, κάντε κλικ εδώ.