πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 29 Δεκεμβρίου 2012

Σάββατο

29

Δεκέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Το ΚΤΕΛ Έβρου ως πάροχος υπηρεσιών δημόσιας μεταφοράς και η συμβολή των τοπικών αρχών

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσιεύματα, Ιστοσελίδες, Καφετζής Ανδρέας, Μεγάλα θέματα δήμου, Πολιτών, Σταθμός ΚΤΕΛ

Ανδρέας Καφετζής

Ανδρέας Καφετζής, πρώην πρόεδρος ΚΤΕΛ Έβρου

Επειδή σ’ αυτήν την πόλη όπου γεννηθήκαμε και κατοικούμε δεν υπάρχει καταγραφή της ιστορικής μνήμης κι επειδή η διοικητική ασυνέχεια είναι δεδομένη με αποτέλεσμα με κάθε αλλαγή της δημοτικής αρχής όλα τα των προηγουμένων να διαγράφονται και να ξεκινούμε πάλι από το μηδέν με τη λογική της “καμμένης γης” καλό είναι να ανατρέξουμε στο παρελθόν για την αποκατάσταση των γεγονότων και την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης…

(περισσότερα…)

Σάββατο

29

Δεκέμβριος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Άρθρο του κ. Παπανικολόπουλου για τις γνωμοδοτήσεις και τις εκφράσεις απόψεων για τις ΜΠΕ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου, Παπανικολόπουλος Νικόλαος, Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Περιφερειακό Συμβούλιο, Πολιτών, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Η γνωμοδότηση για την έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), μετά την κατάργηση των Νομαρχιών, ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. (Άρθρα 156 και 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Καλλικράτης»).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί επί της ΜΠΕ αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις που διατυπώθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου. (άρθρο 19 «Γνωμοδότηση Φορέων» του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων»).

Συνεπώς, πρώτα συνεδριάζει το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ ενός έργου που πρόκειται να γίνει στην περιοχή του και στη συνέχεια συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις που διατυπώθηκαν από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί.

(περισσότερα…)