πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 2 Ιανουαρίου 2013

Τετάρτη

2

Ιανουάριος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 1ο Δημοτικό Συμβούλιο για το 2013 την Κυριακή 6/1/2013 και ώρα 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   28-12-2012
Αριθ. Πρωτ.  83591 

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την  εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(περισσότερα…)