πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 20 Ιουνίου 2013

Πέμπτη

20

Ιούνιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Μείωση μισθωμάτων τριμήνου Μαρτίου-Ιουνίου 2013 στα σχολικά κυλικεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια

Αντώνης Σπηλιοτόπουλος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Αντώνης Σπηλιοτόπουλος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνεδρίασή της την Τετάρτη 12/06/2013, η Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε, κατόπιν εισηγήσεων των συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων, τη μείωση των μισθωμάτων κυλικείων της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2013.

Η μείωση αυτή αποφασίστηκε καθώς στο εν λόγω διάστημα υπήρχαν μέρες που τα σχολεία δεν λειτούργησαν για διάφορους λόγους, στο σύνολο εξήντα έξι (66).

Η απόφαση αυτή ελήφθη αυτήν την περίοδο καθώς, (περισσότερα…)

Πέμπτη

20

Ιούνιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απορρίφθηκε αίτημα διετούς παράτασης μίσθωσης του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Φερών

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια

Σε συνεδρίασή του την Τρίτη 21/5/2013, το ΔΣ του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης (Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.) αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη του αιτήματος του εκμισθωτή του κυλικείου στο Κλειστό Γυμναστήριο Φερών για διετή παράταση μίσθωσης.

Η μίσθωση του χώρου εμβαδού 10 τετραγωνικών μέτρων, υπογράφηκε μεταξύ του εκμισθωτή και του Δ.Ο.Ν.Α. Φερών την 30/6/2010 με τριετή διάρκεια.

Η αίτηση παράτασης απορρίπτεται επειδή (περισσότερα…)

Πέμπτη

20

Ιούνιος 2013

0

ΣΧΟΛΙΑ

Απευθείας ανάθεση ερευνητικών έργων κόστους 16.845 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) στο Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος του ΔΠΘ

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Απευθείας Αναθέσεις, Δ.Ε.Υ.Α.Α., Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαύγεια

Δ.Ε.Υ.Α.Α. logoΣε συνεδρίασή του την 17/06/2013 το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποφάσισε ομόφωνα την απευθείας ανάθεση δύο ερευνητικών έργων στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 20.720 ευρώ με ΦΠΑ.

Τα δύο έργα, έχουν τα ακόλουθα αντικείμενα:

(περισσότερα…)