πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 26 Απριλίου 2014

Σάββατο

26

Απρίλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις του 13ου έκτακτου Δ.Σ. της Δευτέρας 28/04/2014

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Λύκειο Φερών, Μεγάλα θέματα δήμου

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του 13ου έκτακτου ΔΣ της Δευτέρας 28 Απριλίου 2014, σε ηλεκτρονική μορφή pdf.

Τα έγγραφα αυτά  τα ανεβάζουμε όπως τα παραλάβαμε, μαζί με την πρόσκληση, σε δύο αρχεία.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) κάνοντας κλικ , εδώ:

(περισσότερα…)

Σάββατο

26

Απρίλιος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 13η έκτακτη συνεδρίαση ΔΣ τη Δευτέρα 28/04/2014 ώρα 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Λύκειο Φερών, Μεγάλα θέματα δήμου, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 25/04/2014
Αριθ. Πρωτ.: 23593

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 28/04/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10),   (περισσότερα…)