πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 12 Αυγούστου 2014

Τρίτη

12

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Χοιρινό σουβλάκι Ολλανδίας μέσω Μεγάρων Αττικής και Φερών στη Γιορτή Κρασιού;

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία ΑΝΑ.Σ.Α. Για Την Αλεξπολη, Απευθείας Αναθέσεις, Αρχεία βίντεο, Δημοσιεύματα, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Διαφάνεια, Ιστοσελίδες, Μεγάλα θέματα δήμου, Παρατάξεις, Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε., Φωτογραφίες/Γραφικά

Γιορτή Κρασιού 2014 - ΤΙΕΔΑ ΑΕ

Γιορτή Κρασιού 2014 – ΤΙΕΔΑ ΑΕ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά το τέλος της επιτυχημένης (λόγω μεγάλης προσέλευσης του κοινού) 10ήμερης Γιορτής Κρασιού 2014.

Η ώρα του απολογισμού έφτασε, η διοίκηση της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. και ο δήμος πρέπει να απαντήσουν σε πολλά εύλογα ερωτήματα των συνδημοτών επιχειρηματιών και των Εβριτών κτηνοτρόφων.

Σήμερα το πρωί, ο επικεφαλής της παράταξης ΑΝΑ.Σ.Α. για την Αλεξανδρούπολη, κ. Παύλος Μιχαηλίδης, αποκάλυψε φωτογραφία από συσκευασία χοιρινού στη φετινή Γιορτή Κρασιού.

(περισσότερα…)

Τρίτη

12

Αύγουστος 2014

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έκπτωτος ο εργολάβος στο έργο “Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Αύρας”

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία βίντεο, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Δημοτικό Συμβούλιο, Διαγωνισμοί, Διαύγεια, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Οριζοντιογραφία οδού Αύρας-Αλεξανδρούπολης

Οριζοντιογραφία οδού Αύρας-Αλεξανδρούπολης

Σε νέες περιπέτειες μπαίνει το έργο “Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Αύρας” μετά και την με ημερομηνία 12/8/2014 έκπτωση του εργολάβου του έργου (της Γραμματικόπουλος Α.Τ.Ε.) με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας (Τεχνικών Υπηρεσιών) κ. Γιώργου Κάβουρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Διαύγεια σήμερα το πρωί (12/08/2014 07:58:24) με ΑΔΑ: 75ΣΟΩΨΟ-ΕΦΣ, παρήλθε άπρακτη η υπ’ αριθμ 40.211/27-06-2014 προθεσμία 30 ημερών για την περαίωση των παρακάτω εργασιών:

  • τοποθέτηση σιδηρών οπλισμών και ξυλοτύπων του συνόλου του πλακοσκεπούς οχετού και των τεχνικών εισόδου-εξόδου
  • σκυροδέτηση του πλακοσκεπούς οχετού (σκυροδέτηση κάτω πλάκας – τοιχείων – άνω πλάκας καθώς και τεχνικών εισόδου – εξόδου), συνολικής ποσότητας 330 μ3 σκυροδέματος C20/25 περίπου
  • κατασκευή αρμών διαστολής του πλακοσκεπούς οχετού
  • μόνωση και στεγάνωση του πλακοσκεπούς οχετού
  • τοποθέτηση διάτρητων πλαστικών σωλήνων αποστράγγισης
  • Προμήθεια και κατασκευή συρματοκιβωτίων καθώς και πλήρωσή τους με θραυστό υλικό
  • Κατασκευή λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου

Κατά της απόφασης αυτής ο Ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταστη εντός 15 ημερών από την παραλαβή της.

Ενδιαφέρον είναι ότι στο τελευταίο Δ.Σ. της 27 Ιουλίου, ως θέμα 3ο είχε συζητηθεί η “Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Αύρας»” με εισηγητή τον κ. Κάβουρα, ενώ ως αιτιολογίες για το έκτακτο του θέματος, στην πρόσκληση του Δ.Σ. είχε αναγραφεί: “Για το τρίτο θέμα για το λόγο ότι έχει παρέλθει η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, υπάρχει ήδη η προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ενώ οι εργασίες στο έργο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

(περισσότερα…)