πάμε μπροστά

Τρίτη

20

Ιανουάριος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Οκτώ χρόνια πίσω (κατ΄εκτίμηση της εταιρείας) η λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, στο Μάρτη του 2023!

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Μεγάλα θέματα δήμου, Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, Φωτογραφίες/Γραφικά

Με απόφασή του την 19/1/2015 ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ κ. Αθανάσιος Καρούντζος παρατείνει τη διάρκεια παραχώρησης δικαιώματος χρήσης τους αιγιαλού έκτασης εμβαδού 3.687,54 τ.μ. για εργοταξιακή (προσωρινή) χρήση για δέκα (10) χρόνια, ήτοι μέχρι την 27-3-2023.

Ως αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται το γεγονός “ότι έχουν μετατεθεί σημαντικά οι ημερομηνίες του σχετικού χρονοδιαγράμματος (με καθυστερήσεις στην αδειοδοτική διαδικασία), τοποθετώντας πλέον τον ορίζοντα έναρξης λειτουργίας του έργου (κατ΄εκτίμηση της εταιρίας) περίπου στο 3ο τρίμηνο 2017.

Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη απόφαση του Γ.Γ. σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για το έργο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης ελήφθη στις 23/7/2014, έξι μήνες νωρίτερα, όριζε την παραχώρηση της ίδιας έκτασης “για χρονική περίοδο το μέγιστο έως το Δεκέμβριο του 2015, που ορίζεται ως χρόνος έναρξης λειτουργίας από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας του έργου”.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι από το Μάρτη του 2013 που υπογράφτηκε η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ0-ΦΥΚ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης και λειτουργίας του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης) μέχρι σήμερα, 2 χρόνια σχεδόν μετά, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του έργου από το Δεκέμβρη του 2015 μετατέθηκε (σύμφωνα με… εκτιμήσεις της εταιρείας) στον… Μάρτη του 2023, οκτώ χρόνια πίσω!!!

Αυτό τι σημαίνει, άραγε; Στάση αναμονής της εταιρείας λόγω της επικείμενης κυβερνητικής αλλαγής; Έλλειψη των απαιτούμενων πόρων (ιδίων και με τη μορφή τραπεζικού δανεισμού); Προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών για το έργο; Ο καιρός θα δείξει… Πάντως το έργο δε φαίνεται να ξεκινά άμεσα

Επένδυση υγροποιημένου φυσικού αερίου ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (πηγή γραφικού: ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ0-ΦΥΚ)

Επένδυση υγροποιημένου φυσικού αερίου ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (πηγή γραφικού: ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ0-ΦΥΚ)