πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 7 Μαρτίου 2015

Σάββατο

7

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Εισηγήσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ την Τρίτη 10/03/2015

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη

Από τις εισηγήσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης της Τρίτης 10/3/2015 λείπουν οι ακόλουθες:

Θέμα 6: Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μουσικών, έτους 2015 (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 8: Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Ισοζυγίου του Υποέργου 1: “Κατασκευή Πάρκου στην Αγγ. Ποιμενίδη” Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ.: κ. Κάβουρας Γεώργιου)

Θέμα 11: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» (Εισηγ.: κ. Βαμβακερός)

Θέμα 12: Συγκρότηση «Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015″ (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ενημερώσουμε την παρούσα ανάρτηση.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις), εδώ:

(περισσότερα…)

Σάββατο

7

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε 5η τακτική συνεδρίαση ΔΣ την Τρίτη 10/03/2015 στις 18:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη   06/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 11708

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 10/03/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

(περισσότερα…)

Σάββατο

7

Μάρτιος 2015

0

ΣΧΟΛΙΑ

Αυτοδίκαια λήξη της υπηρεσίας των εννέα υπαλλήλων του γραφείου του τ. υφυπουργού κ. Αλέξανδρου Δερμετζόπουλου [Διαύγεια]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αρχεία, Βουλευτικές, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Εκλογές

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια (η περίληψη) και στο ΦΕΚ 89 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΥΟΔΔ), η υπ΄αριθμ. 20850/Γ1/6.2.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαπιστώνει την αυτοδίκαια λήξη της υπηρεσίας των κατωτέρω υπαλλήλων του Γραφείου του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρου Δερμετζόπουλουαπό την 27.01.2015 ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή η παραίτησή του.

Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος, πρώην υφυπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος, πρώην υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων (πηγή φωτό: dermentzopoulos.com)

(περισσότερα…)