πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 14 Μαΐου 2012

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 15/5/2012 ώρα 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Επιτροπές, Μεγάλα θέματα δήμου, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Ενημερωθείτε για την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της αυριανής Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

(περισσότερα…)

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση και Εισηγήσεις για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της Τρίτης 15/5/2012 και ώρα 12:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Επιτροπές, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.)

Ενημερωθείτε για τα θέματα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Τρίτης 15/5/2012 στο γραφείο του προέδρου της, κ. δημάρχου.

(περισσότερα…)

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Έγγραφα και εισηγήσεις τακτικού 9ου ΔΣ της 15/05/2012 [Σύμβαση Μίσθωσης Αποθηκών ΟΣΕ]

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία PDF, Αποθήκες ΟΣΕ (Λιμάνι), Δημοτικό Συμβούλιο, Εισηγήσεις, Ημερήσια Διάταξη, Μεγάλα θέματα δήμου

Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιαίτερο γραμματέα του κ. δημάρχου, κ. Καρυπίδη Δημήτριο που μας απέστειλλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία τις διαθέσιμες εισηγήσεις της ημερησίας διάταξης του τακτικού 9ου ΔΣ της Τρίτης 15 Μαΐου 2012, σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Τα έγγραφα αυτά  τα ταξινομήσαμε και σημειώσαμε τις εισηγήσεις που λείπουν.

Σε περίπτωση που μοιραστούν επιπρόσθετες εισηγήσεις πριν τη συνεδρίαση, θα ανέβουν στη σελίδα μας σε λίγες μέρες.

Σημειώνουμε ότι για άλλη μία φορά μοιράστηκαν ελλιπείς εισηγήσεις, συγκεκριμένα δεν έχουν μοιραστεί ως και τη μέρα της συνεδρίασης 17 από τις 46 εισηγήσεις (ήτοι ποσοστό περίπου 40%!) καθιστώντας το έργο της αντιπολίτευσης από δύσκολο έως αδύνατο.

Όλα τα έγγραφα (πρόσκληση σε ΔΣ και εισηγήσεις) σε ένα αρχείο PDF, εδώ:

(περισσότερα…)

Δευτέρα

14

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15/5/2012 και ώρα 18:30

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοτικό Συμβούλιο, Ημερήσια Διάταξη, Πρόσκληση ΔΣ

Αλεξανδρούπολη 10.5.2012
Αριθ. Πρωτ. 35.963

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 15.5.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30΄ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

(περισσότερα…)