πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 22 Μαΐου 2012

Τρίτη

22

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη 22/5/2012 ώρα 13:00

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Επιτροπές, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.)

Αλεξανδρούπολη 18/05/2012
Αριθ. Πρωτ. : 37911

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 22/05/2012 και ώρα 13.00 στο Γραφείο Δημάρχου, στην Αλεξανδρούπολη σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

(περισσότερα…)