πάμε μπροστά

Δημοσιεύσεις Ημέρας 23 Μαΐου 2012

Τετάρτη

23

Μάιος 2012

0

ΣΧΟΛΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό πρώην σκουπιδότοπων Δημοτικής Ενότητας Φερών

Δημοσιεύτηκε από , Κατηγορία Δημοσιεύματα, Δημοσίευση στο "Διαύγεια", Διαύγεια, Επιτροπές, Ιστοσελίδες, Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.), Παράταξης "μαζί Πάμε Μπροστά" (1/1/2011-31/8/2014), Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια από το δήμαρχο κ. Λαμπάκη, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού πρώην σκουπιδότοπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.500 ευρώ με το ΦΠΑ 23%.

(περισσότερα…)